Norræna húsið auglýsir eftir móttöku- og þjónustufulltrúa  í sýningarsal

Hefur þú áhuga á menningu og listum?

Norræna húsið auglýsir eftir móttöku- og þjónustufulltrúa  í sýningarsal.
Um er að ræða hluta- og helgarvinnu. 

Norræna húsið í Reykjavík er norræn menningarstofnun með áherslu á bókmenntir, tungumál, arkitektúr, hönnun, börn og ungmenni og sjálfbæra þróun. Markmið hússins eru að koma norrænni menningu á framfæri og styrkja tengsl við hin Norðurlöndin. Norræna húsið er leiðandi afl í íslensku menningarlífi og húsið er eitt af meistaraverkum Alvars Aalto. 

Við leitum að skapandi einstaklingi til að sinna móttöku sýningagesta, svara fyrirspurnum og annast sölu á hönnunarvörum. Önnur verkefni eru m.a skráning gagna, vöktun sýninga og önnur tilfallandi verkefni. Menntun í listum og menningu og/eða reynsla af opinberum störfum er kostur.  Við leitum að sveigjanlegum einstaklingi með mikla þjónustulund sem á auðvelt með að vinna bæði sjálfstætt og í hóp.  Krafa er gerð um að viðkomandi hafi gott vald á íslensku og ensku og er kunnátta í einu norðurlandamáli kostur. 

Frekari upplýsingar veitir Sabina Westerholm forstjóri Norræna hússins í tölvupósti  eða í síma 551 7030. Umsóknum skal skila á ensku ásamt ferilskrá  á netfangið sabina@nordichouse.is Umsóknarfrestur er 22. desember 2019. 

Nánari upplýsingar um húsið er að finna á www.norraenahusid.is  

Nordens Hus søger praktikanter til foråret 2019

Som praktikant i Nordens Hus bliver du en del af et dynamisk team, der arbejder med kulturudveksling mellem Island, Norden og de Baltiske lande i form af samarbejdsprojekter med kulturinstitutioner, enkelte kunstnere og forskere m.m. i hele regionen.

Som praktikant i Nordens Hus vil du få solid erfaring med projektudvikling og gennemførelse, samt kommunikation på alle niveauer i den kulturelle sektor og et grundigt indblik i international kulturudveksling.

Praktikanternes arbejde består bl.a. i assistance i forbindelse med eventplanlægning og -afvikling, opdatering af alle medieplatforme, udformning af tekster, fundraising, research, pressearbejde, deltagelse i diverse møder og konferencer, koordinering og afvikling af events, samt diverse administrative og ad hoc-opgaver.

Praktikanter har en høj grad af ansvar, og deres input og egne initiativer er med til at udvikle institutionens arbejde.

Vi forventer, at du er i gang med en lang videregående uddannelse på kandidatniveau inden for de humanistiske, samfundsvidenskabelige eller kreativt skabende fag, men vi opfordrer alle uanset specifik uddannelsesbaggrund til at søge.

Nødvendige kvalifikationer: 

 • gode formuleringsevner i skrift og tale på engelsk og dansk, svensk eller norsk.
 • stor interesse for og gerne godt kendskab til nordisk kulturliv og international kulturudveksling
 • stor selvstændighed i arbejdet
 • organisatorisk sans

Erfaring med at skrive kort og fængende til online medier, kreativt grafisk arbejde (InDesign), hjemmesideredigering (WordPress) vil blive værdsat, men er ikke nødvendigt.

Praktikstillingen er ulønnet og løber typisk over 5 måneder.

Vi tager gerne hensyn til individuelle studieordningskrav, og det er også muligt at fjernstudere et fag samtidig med praktikken. Praktikanter finder selv bolig, men vi formidler gerne kontakt til kollegier og bofællesskaber for praktikanter.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til direktør, Mikkel Harder, på mikkel@nordichouse.is

Ansøgninger for vinter/forår 2019, CV og evt. eksamensbevis skal være os i hænde senest 1. oktober 2018 og sendes til info@nordichouse.is

Verkefnastjóri óskast fyrir Fund fólksins

Verkefnastjóri fyrir Fund fólksins

Laus er til umsóknar staða verkefnastjóra til að sjá um Fund fólksins 2016. Um er að ræða tímabundna ráðningu frá apríl –  15. september  2016.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Starfssvið

 • Gerð áætlunar um Fund fólksins 2016
 • Öflun þátttakenda
 • Samskipti við félagasamtök, þátttakendur og samstarfsaðila
 • Kynningar- og markaðsmál
 • Skipulag á dagskrá, umgjörð og framkvæmd viðburðarins
 • Fjármál og uppgjör

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Leiðtogahæfileikar
 • Reynsla af stjórnun stórra viðburða
 • Færni í verkefnastjórnun
 • Þekking á félögum og stofnunum samfélagsins
 • Reynsla af markaðs-, sölu-, og kynningarmálum
 • Gott orðspor og fjármálafærni

Fundur fólksins

Fundur fólksins er lýðræðishátíð að fyrirmynd slíkra funda á Norðurlöndum sem fram fer 2.-3. september við Norræna húsið. Ólíkir hópar koma saman ræða þau mál sem þeim finnst mikilvæg og hvernig samfélag þeir vilji að Ísland verði í framtíðinni. Grasrótahreyfingar stíga á stokk og kynna sjónarmið sín. Stjórnmálamenn koma út úr þinghúsinu og af sjónvarpsskjánum og fá sér sæti með fólkinu í landinu, hlusta á sjónarmið þeirra og skiptast á skoðunum. Fyrirtæki kynna hvernig þau leggja af mörkum til samfélagsins með starfsemi sinni og launþegasamtök benda á mikilvæga hagsmuni vinnandi fólks. Fundur fólksins er suðupottur hugmynda þar sem alvöru fólk hlustar og ræðir saman í eigin persónu.

Fundur fólksins verður nú haldinn annað árið í röð og er skipulag og umsjón í höndum Almannaheilla – landsamtaka þriðja geirans í samstarfi við Norræna húsið fleiri. Verkefnastjóri hefur aðstöðu í Norræna húsinu og heyrir undir stýrihóp Fundar fólksins við að skapa umgjörð þessarar tveggja daga hátíðar, m.a. að setja upp svið, hljóðkerfi og tjöld, en ekki síður að virkja fjölda félagasamtaka til þátttöku, skipuleggja dagskrá og og kynna hana fyrir almenningi. Reiknað er með að verkefnastjóri geti hafið störf sem fyrst og starfi fram í miðjan september.

Umsóknarfrestur er 20. apríl 2016

Áhugasamir sendi umsókn á formadur@almannaheill.is  Með umsókninni þarf að fylgja starfsferilskrá og stutt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar gefur

Ketill Berg Magnússon

Formaður Almannaheilla

formadur@almannaheill.is

Norræna húsið er samstarfsaðili hátíðarinnar. 

 

Dagskrá hátíðarinnar 2015

Facebook síða 2015

10386898_1154330261259104_409348245581176737_o