Baltic Countries’ Children´s Culture Festival: Latvian Folk Music


15:00-15:30
Free entry

Baltic Children´s Culture Festival: Live Streamed Concerts – Latvian folksongs performed by young Latvian music students

Six music students of musician Ekaterina Vashkevicha play various classical folksongs from Latvia. The students are between 4-10 years old and all have parents from Latvia. It will be their first experience in performing in public except the home concerts. Ekaterina was born in Moscow, graduated Academic Music College of the Moscow Tchaikovsky Concervatory (Russia) and got Professional Bachelor’s Degree in Violin Performance in Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music (Latvia). She studied at Iceland University of the Arts (2019-2020) with professor Guðný Gudmundsdóttir and is currently an intern in LHÍ.

Latvian version

Svētdiena, 9. maijs, 2021
Baltijas valstu kultūras bērnu festivāls

Translācija – Latviešu tautasdziesmas
Bērnu izpildījumā

Mūzikas pasniedzējas Ekaterinas Vashkevichas 6 audzēkņi, kuri piedalās koncertā, izpildīs populāras latviešu tautasdziesmas. Bērni ir vecumā no 4 līdz 10 gadiem. Viņi piedzima Islandē, bet viņu vecāki nāk no Latvijas. Uzstāšanās Baltijas valstu bērnu kultūras festivālā ir pirmā publiska priekšnesuma pieredze bērniem, pirms tam viņi spēlēja tikai mājas koncertos.

Ekaterina piedzima Maskavā, absolvēja Akadēmisko Mūzikas kolledžu pie P.Čaikovska Valsts Mūzikas Konservatorijas (Krievija), ieguva professionālā bakalaura grādu J.Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā (Latvija). 2019-2020 studēja Islandes Mākslas universitātē kopā ar prof.G.Guðmundsdóttir. Pašlaik, Ekaterina piedalas ERASMUS pēcdiploma programmā un ir stažiere Islandes Mākslas universitātē.