Direktørens blog

Måste man verkligen alltid bygga nytt?

För första gången sedan husets begynnelse är vårt bibliotek lika tomt som på bilden från tiden innan verksamheten inleddes. Det här ikoniska rummet som är så betydelsefullt för generationer av nordiska bokälskare i Reykjavik och för alla oss som någonsin jobbat i huset ska stängas. Visst är det drastiskt att amputera husets hjärta i flera […]

Stundande renovering av Nordens hus

Nordens hus är ett av de viktigaste arkitektoniska monumenten på Island, det enda från sin period som är ritat av en framstående utländsk arkitekt. Huset är ett sant prov på både god kvalitet och högklassiga material och dess tekniska lösningar är moderna för sin tid. Men faktum kvarstår – det har gått 54 år sedan […]

Nytt år, nya tider

Konst- och kulturinstitutioner bär ett samhällsansvar. Konstens rum ska vara inkluderande platser där man på ett fördomsfritt sätt kan behandla och diskutera aktuella frågor. Genom konst och kultur kan vi erbjuda perspektiv och förtydligande, vi kan skapa debatt och ställa frågor, vi kan föra människor närmare varandra. Men för att vara inkluderande behöver vi kritiskt […]

Framtid?

Idag äger det årliga mötet kring utrikespolitik i Island rum i Nordens hus. Seminariet är ett samarbete med internationella institutet vid Islands universitet och Islands utrikesministerium och dess titel är ”Internationellt samarbete vid ett vägskäl: vart är Island på väg?” Detta är en relevant fråga och det är helt klart att det internationella samarbetet verkligen […]

Med fokus på Baltikum, barn och brobygge

Under våren firar Nordens hus en baltisk barnkulturfestival i anknytning till Reykjavik barnkulturfestival. Det breda programmet har planerats i samarbete med den litauiska och den lettiska skolan och baltiska kulturarbetare på Island. En del av evenemangen är riktade direkt till personer som talar språken som talas i de baltiska länderna medan resten riktar sig till […]

Konstens perspektiv

Nordens hus har sedan sitt grundande år 1968 varit en central nordisk plattform för konst, kultur, språk och samhällsdiskussion på Island. Vi arbetar för att uppfylla de nordiska statsministrarnas vision 2030 om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region. De senaste åren har vi strategiskt gått in för att forma vårt program […]

Ett inkluderande och tillgängligt Norden

 Glad Nordens Dag! I år firar vi Nordiska ministerrådets 50 års jubileum. Från starten har Nordiska ministerrådet strävat till att alla ska ha möjlighet att delta i det nordiska samarbetet. I det nya nordiska kulturpolitiska samarbetsprogrammet för perioden 2021-24 finns målsättningen: Ett jämställt och inkluderande konst- och kulturliv som är tillgängligt för alla i hela […]

Jämställt Norden?

För exakt ett år sedan deltog jag i en Me Too konferens på Harpa som arrangerades av Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet i samarbete med Islands universitet. Över 800 personer deltog och på programmet fanns ikoniska talare såsom Angela Davis, Roxane Gay, Liz Kelly, Marai Larasi och Cynthia Enloe. Den första dagen var nordiska ministrar och statsöverhuvuden på […]

Odling som överlevnadsstrategi

Under mina promenader genom kvarteren runt mitt hem i Reykjavik har jag noterat en märkbar förändring sedan förra året. Jag ser flera människor med huvudet i rabatten och mindre mängder ogräs. På senare tiden verkar intresset för hem och trädgård ha ökat radikalt. Affärerna är tömda på alla trädgårdsrelaterade produkter och social media svämmar över […]

Är konsten nödvändig för Nordens hus?

När Nordens hus invigdes 1968 hade det ingen utställningshall. Att det var något som fattades insåg den första direktören Ivar Eskeland genast efter invigningen. Han jobbade hårt för att en utställningshall skulle kunna öppnas och med hjälp av tilläggsbidrag från alla nordiska regeringar kunde man redan tre år senare inleda en utställningsverksamhet i ett befintligt […]

Konst i en digital verklighet

Fredagen den 24.1 firade vi i Nordens hus vernissage av utställningen Land Beyond the Sea producerad av Stiftelsen Pro Artibus. Det var en fantastisk kväll, den typen av vernissage som kändes som en efterfest. Konst, blommor, mat och vin i en salig blandning och euforiska människor som välkomnade en återuppstånden utställningshall i Nordens hus. Jag […]