Stundande renovering av Nordens hus

Nordens hus är ett av de viktigaste arkitektoniska monumenten på Island, det enda från sin period som är ritat av en framstående utländsk arkitekt. Huset är ett sant prov på både god kvalitet och högklassiga material och dess tekniska lösningar är moderna för sin tid. Men faktum kvarstår – det har gått 54 år sedan huset invigdes och det lär vara en av få byggnader av Alvar Aalto, som ännu inte har blivit grundrenoverade.

Att situationen är kritisk bekräftades i en bred konditionsrapport som utfördes av Efla 2021. Den visar på brister i hustekniken, som till stor del är ursprunglig, och i en del komponenter såsom det platta takets konstruktion som har nått sin maximala livslängd för många år sedan. Jag är väldigt glad över att Nordiska ministerrådet genast såg situationens allvar och säkrade finansieringen av renoveringens mest kritiska fas, som kan inledas denna vår. Eftersom huset är skyddat sedan år 2004 av den isländska kulturarvsmyndigheten Minjastofnun talar vi inte om en renovering som kommer att förändra något visuellt, men är desto mer fundamental.

Alla involverade parter har varit överens om att det är viktigt att huset inte stängs helt under renoveringen. Det är dock klart att det kommer att vara utmanande att driva verksamheten under denna period. Därför kommer vi under de kommande två åren huvudsakligen att koncentrera oss på egna produktioner och samarbeten med etablerade partner. Vi ska också utveckla aktiviteterna utanför huset och nyttja områdets potential till fullo.

En viktig del av arbetet är att kommunicera projektets fortlöpande. Detta kommer att göras i våra olika kommunikationskanaler och vi ser fram emot att få dela projektet med er. Forskningen inför renoveringen har redan medfört ny intressant information om husets tillkomst och historia. Några sådana guldkorn kommer att behandlas under symposiet ”Female Pioneers and Historic Buildings” den 5 maj i Nordens hus där vi får bekanta oss med de kvinnliga arkitekter som var helt avgörande för byggandet av Nordens hus.

Vi är glada över att kunna samarbeta tätt med Alvar Aalto stiftelsen i Finland som besitter en gedigen kunskap om Alvar Aaltos byggnader. Vi stävar efter att kartlägga och dokumentera alla skeden och processer för att säkerställa att byggnaden är i trygga händer även i framtiden. Det viktigaste är att det ikoniska huset mår bra och kan fortsätta vara en central plats för nordisk konst, kultur och samhällsdiskussion på Island.