Barn- och ungdomslitteraturpris

Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris er siden 2013 årligt blevet uddelt.Prisen er én ud af Nordisk Råds fem priser. Prisen er på 300.000 DKK. Prisen gives til et aktuelt skønlitterært værk for børn og unge, der både litterært og illustrativt udmærker sig.

Bedømmelseskomiteen, som består af eksperter fra samtlige nordiske lande, nominerer 12-14 værker i foråret og vælger et vinderværk i efteråret. Vinderværket offentliggøres ved prisceremonien under Nordisk Råds session.

Nordisk børne- og ungdomslitteratur

I de nordiske lande respekterer man både børn og unge som aktive borgere i et demokratisk samfund. De opfordres til at tænke selvstændigt, til at være kreative og til at være opmærksomme på deres grundlæggende rettigheder.

Dette afspejler sig i den høje kvalitet som præger den nordiske børne- og ungdomslitteratur.Den er gennemgående karakteriseret ved respekt for læseren og læserens verdenssyn, uanset om der er tale om jordnære hverdagsskildringer, eksistentielle problematikker eller spændende eventyr i ukendte omgivelser.

Prissekretariatet er i Nordens Hus i Reykjavik

Læs mere om prisen

Vindere af og nominerede til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris har siden 2013 udmærket sig ved høj litterær og billedlig kvalitet, der rummer humor, alvor, dybde og fantasi. Den aktuelle nordiske børne- og ungdomslitteratur tager fat i ligestilling, børne- og voksenrelationer, mangfoldighed og inkludering. Den kommenterer aktuelle hændelser og spejler samtiden. Den fremstiller hverdagen som den er – og leverer derudover dystopiske og utopiske fortællinger, som kan være aldersløse. Naturligvis findes der ligheder og forskelle mellem de nordiske landes børne- og ungdomslitteratur, men der er en fælles klangbund, som er meget værdifuld.

Nordens Hus er sekretariat for Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris

Nordens Hus i Reykjavik har siden åbningen haft en førende rolle i Islands litterære miljø. Huset er medstifter af og skueplads for to af landets største internationale litteraturfestivaler: Reykjaviks internationale litteraturfestival og Reykjaviks internationale børne- og ungdomslitteraturfestival. Biblioteket i Nordens Hus er det største af sin slags i Norden og litteraturarrangementer bliver afholdt i huset året rundt.

Siden 2012 har Nordens Hus haft en central rolle i Nordisk Ministerråds store satsning på børne- og ungdomslitteratur med adskillige projekter i hele Norden.

For yderligere information, kontakt Sofie Hermansen Eriksdatter, leder for Nordens Hus litteraturprojekter:

Sofie Hermansen Eriksdatter
Sekretariatsleder, Nordisk Råds Litteraturpriser
+354 5517036
sofie(at)nordichouse.is

Om projektet LØFTET

Da Nordisk Ministerråd etablerede Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris i 2013, blev der sideløbende søsat et projekt kaldet LØFTET. I årene 2019-2021 videreudvikles dette løft for nordisk børne- og ungdomslitteratur med sekretariatet for Nordisk Råds Litteraturpriser som projektleder. Hovedsatsningen er et årligt tværfagligt seminar om aktuel nordisk børne- og ungdomslitteratur.

Seminaret vil være en tilbagevendende begivenhed hver sommer i den treårige periode 2019-2021. Til seminaret knytter sig en udgivelse af en tredelt antologi, der behandler seminarets temaer og andre relevante emner, som i denne treårige periode vil blive udgivet om vinteren – både digitalt og fysisk.

Seminaret styrker og knytter bånd mellem de forskellige nordiske aktører og udøvere inden for den nordiske børne- og ungdomslitteratur, da forskellige faggrupper, det være sig forskere, forfattere, illustratorer, formidlere eller forlæggere, koblet til det nordiske litteraturmiljø deltager, netværker og skaber synergier – også ud over seminaret og antologien.

På tværs af Norden er en serie af tre antologier, som er en del af LØFTET- de nordiske kulturministres satsning på børne- og ungdomslitteratur. Hovedsatsningen er et årligt tværfagligt seminar om aktuel nordisk børne- og ungdomslitteratur, og som resulterer i udgivelse af en tredelt antologi, der behandler seminarets temaer og andre relevante emner. God læselyst!

På tværs af Norden: Økokritiske strømninger i nordisk børne- og ungdomslitteratur

Denne antologi giver indblik i økokritiske strømninger i nyere nordisk børne- og ungdomslitteratur, både fra et forskningsmæssig, formidlingsmæssig, illustrativt og litterært skabende perspektiv. Antologien byder blandt andet på essays om antropocæne udfordringer, undersøgelser af relationen mellem natur, kultur og skrald og miljøaktivister i nordisk børne- og ungdomslitteratur. Derudover findes syv stærke økodramaer, der alle er blevet til i samarbejde mellem nordiske illustratorer og forfattere. Bidrag i antologien er på dansk, norsk og svensk. Antologien er nummer 2 i en række af i alt 3 og er udgivet i 2021.

Læs antologien På tværs af Norden: Økokritiske strømninger i nordisk børne- og …

På tværs af Norden: Nye tendenser i børne- og ungdomslitteratur med nedslag i forskning og formidling

Denne antologi giver et indblik i nye tendenser i børne- og ungdomslitteratur med nedslag i nordisk forskning og formidling. Den leverer også bud på, hvordan børne- og ungdomslitteraturens forskning og formidling etableredes, og hvordan den lever på tværs af Norden. Antologiens essays omhandler det børnelitterære kredsløb i Norden, sætter spørgsmålstegn ved, om den nordiske billedbog har en alder, freestyler med nordisk rapsodi og sætter kvalitetsbegrebet under lup. Bidrag i antologien er på dansk, norsk og svensk. Antologien er nummer 1 i en række af i alt 3 og er udgivet i 2019.

Læs antologien På tværs af Norden: Nye tendenser i børne- og ungdomslitteratur …