Barn- och ungdomslitteraturpris

Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris er siden 2013 årligt
blevet uddelt.Prisen er én ud af Nordisk Råds fem priser. Prisen er på 350.000 DKK. Prisen gives til et aktuelt skønlitterært værk for børn og unge, der både litterært og illustrativt udmærker sig.

Bedømmelseskomiteen, som består af eksperter fra samtlige nordiske lande, nominerer 12-14 værker i foråret og vælger et vinderværk i efteråret. Vinderværket offentliggøres ved prisceremonien under Nordisk Råds session.
Nordisk børne- og ungdomslitteratur. I de nordiske lande respekterer man både børn og unge som aktive borgere i et demokratisk samfund. De opfordres til at tænke
selvstændigt, til at være kreative og til at være opmærksomme på deres grundlæggende rettigheder.

Dette afspejler sig i den høje kvalitet som præger den nordiske børne- og ungdomslitteratur.Den er gennemgående karakteriseret ved respekt for læseren og læserens verdenssyn, uanset om der er tale om jordnære hverdagsskildringer, eksistentielle problematikker eller spændende eventyr i ukendte omgivelser.
Prissekretariatet er i Nordens Hus i Reykjavik

Læs mere om prisen på norden.org

 

Nordens Hus er sekretariat for Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris

Nordens Hus i Reykjavik har siden åbningen haft en førende rolle i Islands litterære miljø. Huset er medstifter af og skueplads for to af landets største internationale litteraturfestivaler: Reykjaviks internationale litteraturfestival og Reykjaviks internationale børne- og ungdomslitteraturfestival. Biblioteket i Nordens Hus er det største af sin slags i Norden og litteraturarrangementer bliver afholdt i huset året rundt.

Siden 2012 har Nordens Hus haft en central rolle i Nordisk Ministerråds store satsning på børne- og ungdomslitteratur med adskillige projekter i hele Norden.

For yderligere information, kontakt Sofie Hermansen Eriksdatter, leder for Nordens Hus litteraturprojekter:

Sofie Hermansen Eriksdatter
Sekretariatsleder, Nordisk Råds Litteraturpriser
+354 5517036
sofie(at)nordichouse.is

Løftet for nordisk børne- og ungdomslitteratur

Samarbejde på kultur- og kunstområdet har altid været en af hjørnestenene i det nordiske samarbejde, og respekt for børn og unges synspunkter og rettigheder er noget af det vi med rette har været stolte af i den nordiske demokratiske tradition.
Disse to ting sammenfattes godt i det øgede fokus som Nordisk Ministerråd i de seneste år har besluttet at lægge på nordiske projekter på børne- og ungdomslitteraturområdet. Løftet for nordisk børne- og ungdomslitteratur når meget bredt ud og der findes et solidt netværk der bidrager til at løfte de mange aktiviteter som løftet støtter, både de konkrete aktiviteter som løftet har støttet fra begyndelsen og andre som opstår hvert år.
Nordens Hus i Reykjavik forvalter løftet for Nordisk børne- og ungdomslitteratur på vegne af Nordisk Ministerråd. Nordens Hus i Reykjavik er et oplagt kraftcenter for det nordiske samarbejde på børne- og ungdomslitteraturområdet. Huset er veletableret på litteraturscenen i Reykjavik og har årtiers erfaring med organisering af internationale litteraturbegivenheder. Nordens Hus drager fordel af at arbejde i et land hvor litteraturen er i højsædet – i Unesco litteraturbyen Reykjavik, og i et land der med rette kan prale af en sagaarv tilhørende verdenslitteraturen.

https://www.norden.org/da/nyhed/klimakrisen-engagerer-unge-laesere-i-norden