Et sted for inspiration og kreativ tænkning

Nordens Hus i Reykjavik er tegnet af den verdensberømte finske arkitekt, Alvar Aalto. De fem nordiske lande, Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige tog initiativet til at bygge Nordens Hus der blev indviet den 24. august 1968. Huset er et af Alvar Aaltos sidste værker i en i øvrigt lang og omfattende karriere. Huset har fra begyndelsen fungeret som forum for formidling af nordisk kultur og nordisk samarbejde.

Selve bygningen er ikke særlig stor men dens placering vidner om Aaltos fornemmelse for omgivelserne. I al beskedenhed har han placeret bygningen på en forhøjning midt ude i mosen og derefter udformet en lille sø nord for huset. Søen spiller sammen med to større søer der ligger i retning mod Reykjaviks centrum. På den måde fremhæver han placeringens naturlige karakter og forbindelsen mellem menneske og natur, bygningen og dens omgivelser.

Selve bygningen er i udgangspunktet lav og hvidmalet. Op fra den rektangulære grundetages flade tag rejser der sig på den ene side en iøjnefaldende form beklædt med mørkviolette glaserede fliser.

Man kommer gennem entréen ind i en hall i husets midte der får dagslys fra runde ovenlys der er spredt over loftet. Fra hallen er der indgang til biblioteket, til koncert- og konferencesalen, ind til kontorfløjen og også til restauranten hvor man kan nyde udsigten mod byens centrum og til bjerget Esja i nord.

Biblioteksrummet åbner sig overraskende ved at dets form og lofthøjde markeres af en spids formation op fra bygningens midte. Midt i rummet er gulvfladen sænket og fører ned til bibliotekets forsænkede etage, mens ovenlyset strømmer generøst ned fra loftet gennem en iøjnefaldende krystalformet konstruktion der hæver sig fra taget. Biblioteket rummer omkring tredive tusind titler. Udover bøger kan man låne lydbøger, videobånd, cd-diske, grammofonplader, noder, dvd-film og grafiske værker af nordiske kunstnere.

Ved siden af biblioteket ligger koncert- og konferencesalen. Dens asymmetriske form skaber sammen med de panelklædte vægge en god akustik til både musik og tale.

Alvar Aalto

Alvar Aalto er en af det 20. århundredes største arkitekter. Han voksede op tæt på naturen i et lille samfund i Finland. Da Finland blev selvstændigt var Aalto en ung mand med voksende bevidsthed om sin position i en international verden.

Hans karriere som arkitekt var præget af hans stærke identitet og troen på den kunstneriske intuitions rolle for løsningen af forskellige opgaver inden for bygningsværk, planlægning, indretning og møbeldesign. I sit arbejde satte han altid mennesket i centrum i overbevisningen om den sammenhæng der er mellem bygningen og dens omgivelser og mellem sted, menneske og natur.

„Arkitekturen bør vokse frem af stedet og situationen“
Den er afhængig af fornemmelsen for form og skal appellere til menneskets følelser.

Send this to a friend