En internationell arena för nordisk samtidskonst, kultur och diskussion

Nordens hus i Reykjavik är en etablerad nordisk mötesplats för konst, kultur, språk och samhällsdiskussion. Hållbarhet är centralt i vår verksamhet. Vi eftersträvar koldioxidneutralitet och vi sätter fokus vid jämlikhet och mångfald. Vi erbjuder ett modigt och relevant konstnärligt, litterärt och samhällsmässigt program året om. 

Nordens hus i Reykjavik verkar under Nordiska ministerrådet och har sedan sitt grundande 1968 har haft som uppgift att skapa kulturkontakter mellan Island och det övriga Norden. Nordens hus spelar en strategisk roll i arbetet med att uppnå målen i det kulturpolitiska samarbetsprogrammet för 2021-24 som är kopplat till de nordiska statsministrarnas vision 2030 om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region.

Vi arbetar tvärsektoriellt med breda teman som behandlas ur ett konstnärligt, litterärt och samhälleligt perspektiv. Basen för vår verksamhet är vårt bibliotek och vår utställningshall Hvelfing. Den verksamheten kompletteras med ett varierat program bestående av samtal, seminarier, projekt, festivaler och övriga konst- och kulturevenemang.

Barn och unga är en viktig målgrupp för oss. Vi arbetar strategiskt med att skapa program och material för både skolor och familjer. Vår målsättning är att barn och unga ska involveras i och kunna påverka vår verksamhet. Vårt barnbibliotek är en populär oas för familjer, där vi ordnar barnutställningar och verkstäder. Nordens hus har en vänskola, Hólabrekkuskóli, med vilken vi långsiktigt arbetar kring djupgående projekt om de nordiska länderna och deras kultur med en tyngdpunkt på konst, musik och litteratur.

I vår digitala kanal presenterar vi ett brett program riktat till både barn och vuxna. En stor del av vårt program strömmas och arkiveras i den digitala kanalen för att kunna följas senare.

Jämställdhet och jämlikhet är viktigt för oss och vi tillämpar ett jämställdhetsperspektiv på all vår verksamhet. Nordens hus har signerat The Keychange Pledge och lovar att ha minst 50% kvinnor och sexuella minoriteter representerade i vårt konsertprogram.

Nordens hus är sekretariat för Nordiska rådets litteraturpris, barn- och ungdomslitteraturpris och miljöpris. Nordens hus är också värd för projektet Norden i Fokus, som kommunicerar aktuella ärenden i det nordiska samhället.

 

Om huset

Nordens Hus i Reykjavik er tegnet af den verdensberømte finske arkitekt, Alvar Aalto. De fem nordiske lande, Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige tog initiativet til at bygge Nordens Hus der blev indviet den 24. august 1968. Huset er et af Alvar Aaltos sidste værker i en i øvrigt lang og omfattende karriere. Huset har fra begyndelsen fungeret som forum for formidling af nordisk kultur og nordisk samarbejde.

Selve bygningen er ikke særlig stor men dens placering vidner om Aaltos fornemmelse for omgivelserne. I al beskedenhed har han placeret bygningen på en forhøjning midt ude i mosen og derefter udformet en lille sø nord for huset. Søen spiller sammen med to større søer der ligger i retning mod Reykjaviks centrum. På den måde fremhæver han placeringens naturlige karakter og forbindelsen mellem menneske og natur, bygningen og dens omgivelser.

Selve bygningen er i udgangspunktet lav og hvidmalet. Op fra den rektangulære grundetages flade tag rejser der sig på den ene side en iøjnefaldende form beklædt med mørkviolette glaserede fliser.

Man kommer gennem entréen ind i en hall i husets midte der får dagslys fra runde ovenlys der er spredt over loftet. Fra hallen er der indgang til biblioteket, til koncert- og konferencesalen, ind til kontorfløjen og også til restauranten hvor man kan nyde udsigten mod byens centrum og til bjerget Esja i nord.

Biblioteksrummet åbner sig overraskende ved at dets form og lofthøjde markeres af en spids formation op fra bygningens midte. Midt i rummet er gulvfladen sænket og fører ned til bibliotekets forsænkede etage, mens ovenlyset strømmer generøst ned fra loftet gennem en iøjnefaldende krystalformet konstruktion der hæver sig fra taget. Biblioteket rummer omkring tredive tusind titler. Udover bøger kan man låne lydbøger, videobånd, cd-diske, grammofonplader, noder, dvd-film og grafiske værker af nordiske kunstnere.

Ved siden af biblioteket ligger koncert- og konferencesalen. Dens asymmetriske form skaber sammen med de panelklædte vægge en god akustik til både musik og tale.

Nordens Hus’ bestyrelse 2023

  • Mads Bjørn Hansen (DK)
  • Ingrid Leffler (SE)
  • Julian Owusu (FI)
  • Maigun Solmunde (FÖ)
  • Daniel Svavarsson (IS)

Alvar Aalto

Alvar Aalto er en af det 20. århundredes største arkitekter. Han voksede op tæt på naturen i et lille samfund i Finland. Da Finland blev selvstændigt var Aalto en ung mand med voksende bevidsthed om sin position i en international verden.

Hans karriere som arkitekt var præget af hans stærke identitet og troen på den kunstneriske intuitions rolle for løsningen af forskellige opgaver inden for bygningsværk, planlægning, indretning og møbeldesign. I sit arbejde satte han altid mennesket i centrum i overbevisningen om den sammenhæng der er mellem bygningen og dens omgivelser og mellem sted, menneske og natur.

„Arkitekturen bør vokse frem af stedet og situationen“
Den er afhængig af fornemmelsen for form og skal appellere til menneskets følelser.

 

Bild ovan: Natalie Djurberg & Hans Berg, One Last Trip to the Underworld, detalj (2019) Foto: Pétur Thomsen