Vil du søge støtte til et nordisk kulturprojekt?

Ønsker du at søge støtte til udvikling af en lovende idé omkring nordisk kultursamarbejde eller et nordisk kulturprojekt, kan Nordens Hus vejlede om mulighederne for støtte gennem Nordisk kulturkontakt, som er en kulturinstitution under Nordisk Ministerråd.

Kontakt Þórunn Stefánsdóttir for at få mere information om vejledningsmuligheder, thorunnst (at) nordichouse.is 

Nordisk kulturkontakt

Programmer, som administreres af Nordisk kulturkontakt:

  • Mobilitetsstøtte dækker rejseudgifter for korte udflugt (op til 10 dage) for ansøgere fra nordiske og baltiske lande, som arbejder med kunst- og kulturformidling. Ansøgningsfrist: 4 gange om året.
  • Kultur- og kunstprogrammet finanserer projekter i alle faser og kan søges af individer, grupper og institutioner. Der kræves, at projektet er et samarbejde mellem mindst tre lande, hvor to af disse skal være nordiske. Ansøgningsfrist: 2 gange om året.
  • NORDBUK støtter projekter, hvis målgruppe er børn og unge under 30 år, som bør være aktive deltagere i projektet. Der kræves, at projektet er et samarbejde mellem mindst tre nordiske lande. Ansøgningsfrist: 3 gange om året.
  • Volt støtter projekter, hvis målgruppe er børn og unge under 25 år, som bør være aktive deltagere i projektet. Programmets fokus er sprog og samarbejde mellem børn og ungdom i Norden. Projektet må afholdes i Norden af mindst 3 nordiske samarbejdspartnere. Ansøgningsfrist: 1 gang om året.
  • Netværksstøtte (kortvarigt/langvarigt) støtter kulturudveksling mellem professionelle kunstnere og kulturarbejdere i Norden og/eller Baltikum. Ansøgningsfrist: 2 gange om året (kortvarigt netværksstøtte) og 1 gang om året (langvarigt netværksstøtte).

Andre nordiske støtteordninger

Programmer, som administreres af Nordisk kulturfond:

  • Projektstøtte kan søges for nordiske projekter med kunst- eller kulturfagligt indhold. Der er krav om samarbejde mellem mindst tre nordiske lande. Ansøgningsfrist: 3 gange om året.
  • Opstart støtter udviklingen af nye nordiske projekter i opstartsfasen og lovende projektidéer. Ansøgningsfrist er løbende (svar indenfor 20 dage).
  • Puls (2017-2021) er et netværk af nordiske spillesteder og festivaler, der sigter på at give musikoplevelser af høj kunstnerisk kvalitet til et bredere nordisk publikum.
  • Globus Nordisk Kulturfond lancerer et nyt 5-årigt program 2020-2024, der giver kunstnere og kulturudøvere nye muligheder for at søge støtte til projekter, der rækker ud over Norden.

 

Flere nordiske støtteordninger