Nordisk Råds Miljøpris

Nordens hus er sekretariat for Nordisk Råds Miljøpris

Nordens Hus i Reykjavik har været sekretariat for Nordisk Råds Miljøpris siden januar 2016. Sekretariatet har ansvaret for den daglige drift af prisen og operer i tæt samarbejde med den nordiske bedømmelseskomite, samt Nordisk Ministerråds og Nordisk Råds kontor i Købenahavn.

For yderligere information, kontakt Kristín Ingvarsdóttir, kristini@nordichouse.is

Naturressourcerådet i Attu fik Nordisk Råds miljøpris 2018

Naturressourcerådet i Attu ved Grønlands vestkyst modtog Nordisk Råds miljøpris 2018 for sin indsats for at dokumentere havmiljøet og sine forslag til måder at forvalte det på.

Per Ole Frederiksen, PâviâraK Jakobsen og Nette Levermann modtog prisen af Norges statsminister, Erna Solberg, ved den tv-transmitterede prisfest fra Operaen i Oslo. Årets tema for miljøprisen er initiativer, som beskytter livet i havet og dermed støtter realiseringen af verdensmålene.

Bedømmelseskomitéens motivation

Læs mere om RePack på Nordisk Råds miljøpris side

Læs mere om Nordisk Råds priser

Om Nordisk Råds Miljøpris

Nordisk Råds miljøpris blev indstiftet for at styrke bevidstheden om miljøarbejdet i Norden. Siden 1995 er prisen blevet uddelt hvert år sammen med de øvrige priser fra Nordisk Råd.

Miljøprisen gives til en nordisk organisation, en virksomhed eller en person, som på forbilledlig vis har formået at integrere respekten for miljøet i sin virksomhed eller gerning, eller som på anden vis har gjort en ekstraordinær indsats for miljøet.

Prisvindere udpeges i tre trin

Modtagerne af miljøprisen udpeges i en proces, som består af tre trin:

  • Alle kan indsende forslag til kandidater
  • De nationale bedømmelseskomitéer nominerer deres kandidater (2 eller 1) til finalen
  • Bedømmelseskomitéen sammentræder og vælger en vinder

Bedømmelseskomiteen

Den nordisk bedømmelseskomité består af 13 personer: To fra hvert af de nordiske lande og én fra hvert af de selvstyrende områder; Færøerne, Grønland og Åland.

Prisbeløbet og prisuddeling

Miljøprisen er, ligesom priserne i litteratur, musik og film, på 350.000 danske kroner (cirka 47.000 euro) og administreres af Nordens Hus i Reykjavik.

Tidligere prismodtagere

  • 2016 Too Good To Go fra Danmark (digital innovation som støtter bæredygtig livsstil)
  • 2015 Energiselskabet SEV fra Færøerne (grøn elektrificering)
  • 2014 Reykjavik Kommune i Island (bredt og målbevidst miljøengagement)
  • 2013 Selina Juul fra Danmark (kampen mod madspild)

Se flere prismodtagere og nominerede

Mere om prisen

Om Nordisk Råds Miljøpris

Nyheder og pressemeddelelser

For yderligere information kontakt

Kristín Ingvarsdóttir
kristini@nordichouse.is
Tel: +354 551 7032