Nordisk Råds Miljøpris

Nordisk Råds miljøpris gives til en nordisk organisation, en virksomhed eller en person som på en forbilledlig måde har præsteret at integrere respekten for miljøet i sine aktiviteter eller i sit arbejde eller som på anden vis har gjort en ekstraordinær indsats for miljøet.

Prisen blev indstiftet for at styrke bevidstheden om miljøarbejdet i Norden. Siden 1995 er prisen blevet uddelt hvert år sammen med de øvrige priser fra Nordisk Råd.

Om Nordisk Råds Miljøpris

 

Prisvindere udpeges i tre trin

Modtagerne af miljøprisen udpeges i en proces, som består af tre trin:

  • Alle kan indsende forslag til kandidater
  • De nationale bedømmelseskomitéer nominerer deres kandidater (2 eller 1) til finalen
  • Bedømmelseskomitéen sammentræder og vælger en vinder

Bedømmelseskomiteen

Den nordisk bedømmelseskomité består af 13 personer: To fra hvert af de nordiske lande og én fra hvert af de selvstyrende områder; Færøerne, Grønland og Åland.

Prisbeløbet og prisuddeling

Miljøprisen er, ligesom priserne i litteratur, musik og film, på 300.000 danske kroner (cirka 40.000 euro) og administreres af Nordens Hus i Reykjavik.

Se prismodtagere og nominerede

Nyheder og pressemeddelelser

Nordens Hus er sekretariat for Nordisk Råds Miljøpris

Nordens Hus i Reykjavik har været sekretariat for Nordisk Råds Miljøpris siden januar 2016. Sekretariatet har ansvaret for den daglige drift af prisen og operer i tæt samarbejde med den nordiske bedømmelseskomite, samt Nordisk Ministerråds og Nordisk Råds kontor i Købenahavn.

For yderligere information:

Silja Elvarsdóttir
silja@nordichouse.is