Nordisk Råds Miljøpris

Nordisk Råds miljøpris gives til en nordisk organisation, en virksomhed eller en person som på en forbilledlig måde har præsteret at integrere respekten for miljøet i sine aktiviteter eller i sit arbejde eller som på anden vis har gjort en ekstraordinær indsats for miljøet.

Om Nordisk Råds Miljøpris

Foreslå kandidater til Nordisk Råds miljøpris 2020

Temaet for Nordisk Råds miljøpris 2020 er biodiversitet. Nu kan du foreslå kandidater. Prisen på 350.000 danske kroner skal i år gå til nogen i Norden, som har gjort en særlig indsats for at sikre en mere righoldig natur for vores fælles fremtid.

Sidste frist 13. maj

Alle kan foreslå kandidater. Sidste frist for nomineringer er onsdag den 13. maj. Kandidaten kan være en nordisk virksomhed, organisation eller person, som opererer i Norden og/eller er relateret til parter uden for Norden. Kandidatens initiativ skal have et nordisk perspektiv.

Vinderen offentliggøres i Reykjavik den 27. oktober 2020 i forbindelse med Nordisk Råds session i Island.

Om Nordisk Råds Miljøpris

Nordisk Råds miljøpris blev indstiftet for at styrke bevidstheden om miljøarbejdet i Norden. Siden 1995 er prisen blevet uddelt hvert år sammen med de øvrige priser fra Nordisk Råd.

Prisvindere udpeges i tre trin

Modtagerne af miljøprisen udpeges i en proces, som består af tre trin:

  • Alle kan indsende forslag til kandidater
  • De nationale bedømmelseskomitéer nominerer deres kandidater (2 eller 1) til finalen
  • Bedømmelseskomitéen sammentræder og vælger en vinder

Bedømmelseskomiteen

Den nordisk bedømmelseskomité består af 13 personer: To fra hvert af de nordiske lande og én fra hvert af de selvstyrende områder; Færøerne, Grønland og Åland.

Prisbeløbet og prisuddeling

Miljøprisen er, ligesom priserne i litteratur, musik og film, på 350.000 danske kroner (cirka 47.000 euro) og administreres af Nordens Hus i Reykjavik.

Tidligere prismodtagere

  • 2019 2019 Greta Thunberg (SE)(Thunberg valgte at takke nej til prisen)
  • 2018 Naturressourcerådet i Attu ved Grønlands vestkyst.
  • 2017 RePack Finland (genbrugsemballage og retursystem til e-handel)
  • 2016 Too Good To Go fra Danmark (digital innovation som støtter bæredygtig livsstil)
  • 2015 Energiselskabet SEV fra Færøerne (grøn elektrificering)
  • 2014 Reykjavik Kommune i Island (bredt og målbevidst miljøengagement)
  • 2013 Selina Juul fra Danmark (kampen mod madspild)

Se flere prismodtagere og nominerede

 

Nyheder og pressemeddelelser

Fanney Karlsdóttir

Nordens hus er sekretariat for Nordisk Råds Miljøpris

Nordens Hus i Reykjavik har været sekretariat for Nordisk Råds Miljøpris siden januar 2016. Sekretariatet har ansvaret for den daglige drift af prisen og operer i tæt samarbejde med den nordiske bedømmelseskomite, samt Nordisk Ministerråds og Nordisk Råds kontor i Købenahavn.

For yderligere information:

Fanney Karlsdóttir
fanney@nordichouse.is 
+354 551 7032