Konstens perspektiv

Nordens hus har sedan sitt grundande år 1968 varit en central nordisk plattform för konst, kultur, språk och samhällsdiskussion på Island. Vi arbetar för att uppfylla de nordiska statsministrarnas vision 2030 om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region. De senaste åren har vi strategiskt gått in för att forma vårt program tematiskt och låta konsten ha en tydligare roll i arbetet med visionen. De varierande perspektiv som konsten kan erbjuda är ovärderliga i en samtid som står inför så många utmaningar såväl vad gäller miljö som sociala frågor.

Utställningen Nature in Transition: Shifting Identities forskar i det specifika förhållandet mellan människa och natur i Västnorden. På dessa nordliga breddgrader har naturen traditionellt varit en självklar och närvarande del av livet, formande människorna och deras identitet. Ingenting är beständigt, men de förändringar vi ser i denna del av världen just nu sker i snabbare takt än någonsin tidigare. Vad händer när förutsättningarna förändras, när mänskligheten går nya vägar, då identiteter omformas, då någon kommer utifrån in?

Utställningen är innehållsmässigt bred och mångbottnad. De enskilda verken går på djupet in i specifika frågor, men de för också en subtil dialog med varandra. Det ena tar vid där det andra slutar och en historia som blickar tillbaka på traditioner och seder och sätter dem i förhållande till samtiden och framtiden tar form. Skira trådar binder också samman de olika delarna av Västnorden, som är varandra så nära men ändå så fjärran.

Nordens hus i Reykjavik är beroende av goda samarbetspartner, speciellt i tider då kulturbidrag skärs ner och en pandemi försvårar rörligheten. Jag är djupt tacksam för det fruktbara samarbetet med Islands konstuniversitet och riktar ett varmt tack till utställningens konstnärer och curatorer. Jag vill också ta tillfället i akt och tacka Nordens hus egen personal som än en gång visat att den är världsbäst.

Sabina Westerholm
Direktör vid Nordens hus i Reykjavik

Foto: ”Inuuteq Storch – Old Films from the New Tale”. Installationsbild, Nordens hus, 2021.