Första året med strategisk pedagogisk verksamhet

När jag inledde mitt arbete som direktör för Nordens hus var en av mina mest centrala målsättningar att etablera en långsiktig tvärsektoriell pedagogisk verksamhet. Jag hade tidigare erfarenhet av att sätta grunden för pedagogisk verksamhet vid en konstinstitution och visste vilket mervärde det ger. I Nordens hus uppdrag ingår att arbeta för ett tillgängligt och inkluderande konstliv med ett specifikt fokus på barn och deras initiativ. För att det ska vara möjligt är det nödvändigt att ha strukturer inom organisationen som stöder detta arbete.

I januari 2021 anställdes en pedagog som fick som sin uppgift att planera ett program utifrån Nordens hus målsättningar, konstnärliga verksamhet och skolornas aktuella läroplaner. Arbetet strukturerades utifrån målsättningarna om tillgänglighet och samarbeten knöts med specifika målgrupper. Vi etablerade tidigt ett vänskolesamarbete med grundskolan Hólabrekkuskóli för djupgående projekt och ett tätt samarbete med den baltiska diasporan i Island för produktion av barnkulturella projekt med baltiska förtecken.

Pedagogen planerade också ett omfattande program för olika målgrupper i dagvård och skola. Inom ramen för detta program besöktes Nordens hus av totalt 3716 barn och 509 pedagoger. Vi stod värd för 28 evenemang, 18 verkstäder och 180 rundvandringar. Det breda skolprogrammet kompletterades av program och verkstäder för familjer. Teman som har behandlats är miljö, hållbarhet, jämställdhet, diversitet, identitet och känslor. Allt genom konst och litteratur. Totalt engagerades 38 externa kulturarbetare/konstnärer/pedagoger som har fått ersättning för sitt arbete.

Vi har också stått värd för projektet Krakkaveldi/Barnväldet, en barnförening för barn som vill förändra världen. Under ledning av konstnär Salvör Gullbrá Þórarinsdóttir har gruppen mötts varje vecka i Nordens hus och arrangerat kreativa och tvärgående projekt där barn fått ta de roller vuxna i vanliga fall har.

Trots att vi levt med någon form av samlingsrestriktioner under hela året har vi alltså på ett övertygande sätt lyckats etablera en ny konst- och kulturpedagogisk verksamhet som jag är oerhört stolt över. Den når breda skaror av barn och unga, men har också möjlighet att gå på djupet och skapa bestående intryck och varaktiga relationer. Det är en självklarhet att den här verksamheten ska prioriteras och vi ser fram emot att vidareutveckla den under mer normala omständigheter.