Är konsten nödvändig för Nordens hus?

När Nordens hus invigdes 1968 hade det ingen utställningshall. Att det var något som fattades insåg den första direktören Ivar Eskeland genast efter invigningen. Han jobbade hårt för att en utställningshall skulle kunna öppnas och med hjälp av tilläggsbidrag från alla nordiska regeringar kunde man redan tre år senare inleda en utställningsverksamhet i ett befintligt tomrum under huset. Detta är en sann bedrift.

När vi efter fjolårets renovering återinvigde utställningshallen i Nordens hus ville vi ge den ett namn. I Alvar Aaltos ritningar för hallen kallar han rummet ”galleri”. Eftersom ordet galleri i dagens läge för tankarna i en annan riktning ville vi inte använda det, utan snarare hitta ett namn som har sitt ursprung i arkitekturen och passar ihop med de övriga rummen i huset.

Jag rådslog med min arkitektvän och beskrev rummet och huset och visade honom ritningarna. Han föreslog ”valv”. ”Valvet är ju fundamentet i många fall och för tankarna till något tryggt och mysigt under salen” skrev han.

Nordens hus utställningshall har med sina många pelare och sin låga takhöjd verkligen karaktären av ett valv trots att taket inte är välvt. Symboliskt är namnet perfekt – valvet är grunden för huset och i valvet har du dina allra värdefullaste ting. Vi stannade för det, tack Dan!

Vi valde att endast använda det isländska ordet för valv. Fullt medvetna om att hvelfing (uttalas ”kvelving”) inte är det lättaste för våra utländska gäster hoppas vi att det i bästa fall blir en diskussionsöppnare som leder in på konsten och konstens betydelse.

I maj ska vi sakta men säkert återöppna Nordens hus och för mig är det viktigt att Hvelfing får öppna igen. Vi är glada över att i sommar få visa föreningen Isländsk grafiks 50 års jubileumsutställning. Föreningen har grundats, levt och utvecklats jämsides med Nordens hus och firat alla sina tidigare jubileer i husets utställningshall. Curator är eminenta Birta Gudjonsdottir.

Nordens hus’ utställningshall var under sina första årtionden en central plats på den isländska konstscenen. Vi önskar att Hvelfing med ett program som bygger på en kombination av nordisk, isländsk och internationell konst ska fortsätta vara det. Konsten är fundamentet för Nordens hus och det som håller huset stående. Svaret på frågan är ja.

Sabina Westerholm

 

Läs En hälsning från hemmakontoret: Social distancing

Läs Konst i en digital verklighet