Ett nytt kapitel i Nordens hus historia: Elissa Aalto

I år har det gått 100 år sedan arkitekt Elissa Aalto föddes. Elissa Aalto är en viktig person i den finländska arkitekturhistorien. Både genom sina egna projekt och för det arbete hon under många år gjorde med renovering, underhåll och skyddande av tidigare byggnader av Alvar Aalto. För Nordens hus i Reykjavik hade hon en avgörande betydelse.

I kommunikationen av Nordens hus tillkomsthistoria har man koncentrerat sig på den store Alvar Aalto och på hans täta och jämbördiga samarbete med sin första fru Aino Aalto. Även om Aino hade gått bort 20 år innan Nordens hus invigdes är det hon som har varit närvarande. Vi har två mötesrum som heter Aino och Alvar – det lilla Aino och det stora Alvar. Vi har till och med två fåglar i sjön utanför som kallas Aino och Alvar. Elissa däremot syntes inte till.

Men då vi inledde forskningen inför den kommande renoveringen hittade vi henne i arkivet: i dokument, i ritningar och i handskrivna brev. Det var nämligen hon som i tätt samarbete med projektarkitekten Ilona Lehtinen färdigställde ritningarna för bygget. Det var de facto hon som i praktiken styrde Alvar Aaltos byrå redan under 1960-talet. Efter hans död 1976 gjorde hon det fram till sin bortgång 1994 och var därmed den som ansvarande för alla ändringar och renoveringar i Nordens hus under dess första 25 år.

För att uppmärksamma detta och hennes jubileumsår arrangerade vi förra veckan ett seminarium med titeln Female Pioneers and Historic Buildnings. Som avslutning på programmet höjde vi en skål för Elissa och avslöjade det nya namnet på vårt auditorium, Auditorium Elissa.

Att upphöja det manliga geniet är typiskt för modernismen, nu är det dags att omskriva historien.