Ett inkluderande och tillgängligt Norden

 Glad Nordens Dag!

I år firar vi Nordiska ministerrådets 50 års jubileum. Från starten har Nordiska ministerrådet strävat till att alla ska ha möjlighet att delta i det nordiska samarbetet. I det nya nordiska kulturpolitiska samarbetsprogrammet för perioden 2021-24 finns målsättningen: Ett jämställt och inkluderande konst- och kulturliv som är tillgängligt för alla i hela Norden.

För att vi ska kunna uppfylla de nordiska statsministrarnas vision 2030 om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region är tillgängligheten avgörande. Att ta på sig tillgänglighetsglasögon innebär att kritiskt granska hur man arbetar, vad man gör och hur man kommunicerar. För vem och med vem? Tillgänglighetsarbete är tidsdrygt, komplicerat och stundvis obekvämt, men att bortse från det är inte en möjlighet i dagens Norden.

Barn och unga prioriteras i det kulturpolitiska samarbetsprogrammet, både som initiativtagare, deltagare, medskapare och målgrupp. Nordens hus har nyligen etablerat ett vänskolesamarbete med grundskolan Hólabrekkuskóli i Breiðholt, ett område utanför det centrala Reykjavik. Idag firar vi Nordens dag med att bjuda in alla sjätteklassisterna från denna skola till ett första besök i Nordens hus. Vi ser fram emot ett långsiktigt och fruktbart samarbete som kan resultera i många djupgående projekt där eleverna får lära sig, påverka och skapa.

Jag valde att framföra min Nordens dag-hälsning på finlandssvenskt teckenspråk. Det här språket talas av ca. 300 personer och det är min fars modersmål. Också på Island talas det många språk och för varje evenemang vi arrangerar behöver vi tänka på vilket språk vi ska använda för att vara tillgängliga.

I april är vi stolta över att kunna inbjuda till en baltisk barnkulturfestival i Nordens hus. Programmet har vi format tillsammans med representanter från den baltiska diasporan på Island. Sedan 1990-talets början har Nordiska ministerrådet haft ett nära samarbete med Estland, Lettland och Litauen. Detta är en grund som vi gärna vill bygga vidare på då en betydande del av de nyinflyttade islänningarna kommer från de baltiska länderna.

Nordens hus lovar att göra allt i sin makt för att vara en inkluderande och tillgänglig nordisk plattform på Island.

Head Põhjala päeva!
Smagios Šiaurės šalių dienos!
Apsveicam Ziemeļvalstu dienā!