Ferðastyrkir

AUGLÝSING UM STYRKI
FRÁ LETTERSTEDTSKA SJÓÐNUM haustið 2015
Letterstedtski sjóðurinn hefur það hlutverk að styrkja norrænt samstarf og samstarf við Eystrasaltsríkin á sviði rannsókna, lista, vísinda og fræða.

Sjóðurinn kallar hér með eftir umsóknum um styrki haustið 2015 með umsóknarfresti til 15. september n.k.

þeir einir koma til greina, sem lokið hafa námi og hyggja á frekari rannsóknir eða þekkingaleit á starfssviði sínu, svo sem við rannsóknir á vísinda- eða fræðastofnun eða með þátttöku í fundum eða ráðstefnum.

Íslandsdeild Letterstedtska sjóðsins veitir styrki til ferða milli norrænu landanna og Eystrasaltsríkjanna. Styrkupphæð jafngildir lægsta flugfargjaldi milli viðkomandi landa, en hvorki eru veittir styrkir til ferða innan landanna né til uppihalds. Umsóknir með greinargóðum upplýsingum um tilgang fararinnar skal senda á íslensku til ritara Íslandsdeildar Letterstedtska sjóðsins, Snjólaugar G. Ólafsdóttur, Vesturbrún 36, 104 Reykjavík.

Þór Magnússon, formaður Íslandsdeildar sjóðsins, veitir frekari upplýsingar í síma
5515320 og Snjólaug G. Ólafsdóttir í síma 5687737 (sngola@simnet.is)

Aðalstjórn Letterstedtska sjóðsins veitir styrki að upphæð 10-50 000 sænskum
krónum til ráðstefnuhalds, til að kosta heimsóknir fyrirlesara, til vísindaferða,
prentunar, þýðinga og netútgáfu. Þá eru veittir styrkir til útgáfu doktorsritgerða og
rannsóknastarfa. Forsenda styrkveitinga er að umrædd starfsemi hafi samnorrænt gildi
eða tilvísun.

Þá geta samnorrænar stofnanir sótt um styrki til að bóka- og tækjakaupa.

Umsóknir til aðalstjórnar skal senda á sænsku, dönsku eða norsku til
Letterstedtska föreningens huvudstyrelse, Box 1074, SE-101 39 Stockholm.
Nánari upplýsingar um sjóðinn og styrkveitingar úr honum er að finna á slóðinni:
http://www.letterstedtska.org/anslag/