Letterstedtska fonden

Under 2015 utdelas anslag vid två tillfällen, dels under våren, dels under hösten. Ansökningarna skall insändas senast den 15 februari och senast den 15 september 2015. Poststämpelns datum gäller. Besked om utdelade anslag ges skriftligen i slutet av maj respektive i slutet av november 2015.

 

Mer information findes her:

http://www.letterstedtska.org/anslag/anslagsutlysning/