Óflokkað @da

Boka enskilt möte med stödprogramsrådgivare!

Boka enskilt möte med stödprogramsrådgivare!   Höstens ansökningsrundor för de nordiska och nordisk-baltiska stödprogrammen har inletts! I augusti intensifierar Nordisk kulturkontakt informationen om programmen och erbjuder möjlighet att boka ett online-möte med en rådgivare. Möten kan bokas för 23 och 24 augusti och du kan välja antingen allmän information om stödprogrammen eller råd för en […]

Nordens hus i Reykjavik söker praktikanter

För hösten 2022 söker vi tre praktikanter inom tre separata program.  Som praktikant i Nordens hus är du en del av ett dynamiskt team, som arbetar med kulturutbyte mellan Island, Norden och de baltiska länderna i form av samarbetsprojekt med kulturinstitutioner, konstnärer och forskare i hela regionen. Nordens hus har en bred verksamhet och arrangerar kontinuerligt […]

Gæste artist

Nordens Hus havde det privilegium at være vært for den finske kunstner Saara Ekström. Saara er en stor beundrer af islandsk natur og kom til Island for at blive inspireret og finde materiale til sin kunst. “I’m very happy to be invited to the Nordic House to work on a project connected to the earth’s strata […]

Kynjaþing

Velkommen til Kynjaþing, en feministisk forsamling, som afholdes d. 2 november 2019 i Nordens Hus. Kynjaþing er et demokratisk og feministisk forum for offenligheden. Programmet for dagen er organiseret af NGOer og græsrodsorganisationer, hvor ideen er at forbedre dialogen mellem os der gðr ind for lige stilling i verden. Dette giver offentligheden muligheden for, at […]

Nordisk kulturkontakt

STÖDPROGRAMMEN Nordisk kulturkontakt (Kulturkontakt Nord) er en aktiv kulturorganisation, der arbejder med hele Norden som sin platform. Organisationen har tre virksomhedsområder. Vi fungerer som sekretariat for tre nordiske støtteprogrammer: Kultur- og Kunstprogrammet, Nordisk-Baltisk Mobilitetsprogram for Kultur og NORDBUK Støtteprogram. Vi driver et kulturcenter og bibliotek i centrum af Helsingfors, som spreder viden om kultur i […]

Letterstedtska fonden

Under 2015 utdelas anslag vid två tillfällen, dels under våren, dels under hösten. Ansökningarna skall insändas senast den 15 februari och senast den 15 september 2015. Poststämpelns datum gäller. Besked om utdelade anslag ges skriftligen i slutet av maj respektive i slutet av november 2015.   Mer information findes her: http://www.letterstedtska.org/anslag/anslagsutlysning/