Åbningstider i Huset d. 4. og 6. september 2019

Nordens Hus vil være åbent kl 13 onsdag d. 4 september og fredag d. 6 semptember lukker vi kl 13. Vi beklager ulejligheden

Onsdag, d. 4 september åbent fra kl 13 – 17 
Fredag d. 6 september åbent fra kl  10  –  13