Nordens hus i Reykjavik söker praktikanter

Som praktikant i Nordens hus är du en del av ett dynamiskt team, som arbetar med kulturutbyte mellan Island, Norden och de baltiska länderna i form av samarbetsprojekt med kulturinstitutioner, konstnärer och forskare i hela regionen. Nordens hus har en bred verksamhet och arrangerar kontinuerligt utställningar, evenemang, konferenser och festivaler med inriktning på nordisk konst, kultur och litteratur samt samhälls- och miljöfrågor.

Som praktikant i Nordens hus får du en bred erfarenhet av projektplanering, -utveckling och genomförande. Du har ett brett ansvar och möjlighet att med din input och dina initiativ vara med om att utveckla organisationen. Därtill har du goda möjligheter att utvecklas inom ditt eget område och införskaffa värdefull professionell erfarenhet och goda kontaktnät inför framtiden.

För hösten 2021 söker vi två praktikanter inom två separata program:

Praktikant med inriktning på litteratur
Vi söker en praktikant för att kunna delta i arbetet med litteratur och litteraturförmedling i Nordens hus. Arbetet innefattar både ett aktivt deltagande i planering och verkställande av litterärt program riktat till vuxna och barn, exempelvis den internationella barnlitteraturfestivalen Mýrin som arrangeras i oktober i Nordens hus. Praktikanten deltar också i koordinerings- och förmedlingsarbetet vid sekretariatet för Nordiska rådets två litteraturpris, som är beläget i Nordens hus. Vi förväntar oss att du studerar på magisternivå inom litteraturvetenskap eller litteraturförmedling.

Praktikant med inriktning på konst- och kulturproduktion
Nordens hus har ett brett konstnärligt program i form av egna produktioner och samarbeten med utomstående partner. Vi söker en praktikant som kan medverka i planering och produktion av aktuella utställningar, festivaler, konserter m.m. Vi önskar att praktikanten har erfarenhet av konst- och kulturproduktion och god insyn i det nordiska konst- och kulturfältet. Erfarenhet av konst- och kulturförmedling är ett plus. Vi förväntar oss att du studerar på magisternivå i konst- och kulturämnen, curating eller kulturproduktion.

Vi förutsätter att våra praktikanter har goda kunskaper i tal och skrift i engelska samt i svenska, danska eller norska. Likaså är god organisatorisk förmåga och förmåga att arbeta självständigt ett krav. Vi önskar att du har ett stort intresse för och gärna god kännedom om nordisk konst och kultur och internationellt kulturutbyte. Erfarenhet av arbete med social media är ett plus.

Praktiken är oavlönad, men vi önskar att du har Erasmus-finansiering för den. Praktikperioden ska vara minimi 5 månader.

Vi tar gärna hänsyn till individuella studiekrav och det är möjligt att under praktikperioden studera på distans på deltid. Praktikanten svarar själv för att hitta bostad, men vi förmedlar gärna kontakter till möjliga boenden. Genom programmet Nordiskt praktikantforum kommer praktikanterna att få lära känna övriga nordiska praktikanter samt ta del av arbetet vid de nordiska ambassaderna och lokala administrativa och kulturella organ.

Sista ansökningsdatum är 18.5.2021.  

Ansök här

Om du har frågor får du gärna kontakta HR-chef Þórunn Stefánsdóttir, thorunnst@nordichouse.is eller direktör Sabina Westerholm, sabina@nordichouse.is

 

Video

Nordens Hus: Et samlet kunstværk
En virtuel rundvisning om husets historie, kultur og arkitektur

Laus störf, Ledige stillinger, We are hiring

Utställningsvärd/projektassistent 

Är du intresserad av konst och kultur?

Nordens hus i Reykjavik är en etablerad nordisk mötesplats för konst, kultur, språk och samhällsdiskussion. Hållbarhet är centralt i vår verksamhet. Vi eftersträvar koldioxidneutralitet och vi sätter fokus vid jämlikhet och mångfald. Vi erbjuder ett modigt och relevant konstnärligt, litterärt och samhällsmässigt program året om.

Nordens hus i Reykjavik söker en utställningsvärd/projektassistent för en heltidsanställning under perioden 4.1-31.12.2021. Som utställningsvärd välkomnar du våra besökare i Hvelfing och handhar vår lilla designbutik. Du för besökarstatistik, övervakar utställningen och utför andra uppgifter enligt överenskommelse. Du deltar också i planering och verkställande av projekt i Nordens hus. Vi önskar att du har utbildning inom konst och kultur och erfarenhet av liknande uppgifter samt ett levande intresse för samtidskonst. Som person är du självständig, samarbetsvillig och utåtriktad.

Sänd in din ansökan och din cv på engelska före den 30.11.2020 till direktör Sabina Westerholm, sabina@nordichouse.is. 

Laus störf

Nordens hus i Reykjavik söker utställningsvärdar

Nordens hus i Reykjavik söker utställningsvärdar huvudsakligen för arbete under veckosluten.
Som utställningsvärd välkomnar du våra besökare, svarar på frågor och handhar vår lilla designshop. Du för besökarstatistik, övervakar utställningen och utför andra mindre uppgifter enligt överenskommelse. Det är meriterande om du har utbildning inom konst och kultur och/eller erfarenhet av publikarbete. Som person är du flexibel, självständig och social.
Vi förutsätter att du kan isländska och engelska och kunskaper i skandinaviska språk är ett plus. Sänd in din ansökan på engelska och din cv före den 22.12.2019 till direktör Sabina Westerholm, sabina@nordichouse.is.
Laus störf, Underretninger, We are hiring

Nordens hus i Reykjavik söker praktikanter

Som praktikant i Nordens hus är du en del av ett dynamiskt team, som arbetar med kulturutbyte mellan Island, Norden och de baltiska länderna i form av samarbetsprojekt med kulturinstitutioner, konstnärer och forskare i hela regionen. Nordens hus har en bred verksamhet och arrangerar kontinuerligt utställningar, evenemang, konferenser och festivaler med inriktning på nordisk konst och kultur samt samhälls- och miljöfrågor.

Som praktikant i Nordens hus får du en bred erfarenhet av projektplanering, -utveckling och genomförande. Du har ett brett ansvar och möjlighet att med din input och dina initiativ vara med om att utveckla organisationen. Därtill har du goda möjligheter att utvecklas inom ditt eget område och införskaffa värdefull professionell erfarenhet och goda kontaktnät inför framtiden.

Praktikantens arbetsuppgifter består i att medverka i projektplanering och genomförande, uppdatering av medieplattformar, textproduktion, fundraising, forskning, publikarbete, presskontakt, deltagande i möten och konferenser, koordinering av evenemang samt diverse administrativa och praktiska uppgifter.

Vi förväntar oss att du studerar på kandidatnivå inom humaniora, samhällsvetenskap, media, kommunikation eller konstförmedling. Vi förutsätter goda kunskaper i tal och skrift i engelska samt i svenska, danska eller norska. Likaså är god organisatorisk förmåga och förmåga att arbeta självständigt ett krav. Vi önskar att du har ett stort intresse för och gärna god kännedom om nordisk konst och kultur och internationellt kulturutbyte.

Vi värdesätter erfarenhet av att producera kort och slagkraftig text till sociala medier, kreativt grafiskt arbete (InDesign) och redigering av hemsidor (WordPress).

Praktiken är oavlönad, men vi önskar att du har finansiering för den. Praktikperioden ska vara minimi 5 månader.

Vi tar gärna hänsyn till individuella studiekrav och det är möjligt att under praktikperioden på deltid studera på distans. Praktikanten svarar själv för att hitta bostad, men vi förmedlar gärna kontakter till möjliga boenden.

Ansökningar för praktik hösten 2019 och våren 2020, CV och examensbevis ska sändas till info@nordichouse.is senast den 15.5.2019.
Redogör i din ansökan för hur dina studier och din arbetserfarenhet svarar mot våra behov och vilken av våra verksamhetsinriktningar du är mest intresserad av att medverka i.

Om du har frågor får du gärna kontakta HR-chef Þórunn Stefánsdóttir, thorunnst@nordichouse.is eller direktör Sabina Westerholm, sabina@nordichouse.is

Laus störf

Nordens Hus søger praktikanter til foråret 2019

Som praktikant i Nordens Hus bliver du en del af et dynamisk team, der arbejder med kulturudveksling mellem Island, Norden og de Baltiske lande i form af samarbejdsprojekter med kulturinstitutioner, enkelte kunstnere og forskere m.m. i hele regionen.

Som praktikant i Nordens Hus vil du få solid erfaring med projektudvikling og gennemførelse, samt kommunikation på alle niveauer i den kulturelle sektor og et grundigt indblik i international kulturudveksling.

Praktikanternes arbejde består bl.a. i assistance i forbindelse med eventplanlægning og -afvikling, opdatering af alle medieplatforme, udformning af tekster, fundraising, research, pressearbejde, deltagelse i diverse møder og konferencer, koordinering og afvikling af events, samt diverse administrative og ad hoc-opgaver.

Praktikanter har en høj grad af ansvar, og deres input og egne initiativer er med til at udvikle institutionens arbejde.

Vi forventer, at du er i gang med en lang videregående uddannelse på kandidatniveau inden for de humanistiske, samfundsvidenskabelige eller kreativt skabende fag, men vi opfordrer alle uanset specifik uddannelsesbaggrund til at søge.

Nødvendige kvalifikationer: 

 • gode formuleringsevner i skrift og tale på engelsk og dansk, svensk eller norsk.
 • stor interesse for og gerne godt kendskab til nordisk kulturliv og international kulturudveksling
 • stor selvstændighed i arbejdet
 • organisatorisk sans

Erfaring med at skrive kort og fængende til online medier, kreativt grafisk arbejde (InDesign), hjemmesideredigering (WordPress) vil blive værdsat, men er ikke nødvendigt.

Praktikstillingen er ulønnet og løber typisk over 5 måneder.

Vi tager gerne hensyn til individuelle studieordningskrav, og det er også muligt at fjernstudere et fag samtidig med praktikken. Praktikanter finder selv bolig, men vi formidler gerne kontakt til kollegier og bofællesskaber for praktikanter.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til direktør, Mikkel Harder, på mikkel@nordichouse.is

Ansøgninger for vinter/forår 2019, CV og evt. eksamensbevis skal være os i hænde senest 1. oktober 2018 og sendes til info@nordichouse.is

Laus störf, We are hiring

Nordens Hus i Reykjavík, Island søger en bibliotekar. Ansøgningsfristen er 27. august 2018.

Biblioteket begyndte sit virke året efter indvielsen og bibliotekets særkende er, at der udelukkende findes litteratur af nordiske forfattere på de nordiske sprog – dansk, norsk, svensk, finsk, færøsk, samisk og grønlandsk, dog ikke islandsk bortset fra oversættelser til et af de øvrige nordiske sprog. Biblioteket indeholder bl.a. et artotek og børnebibliotek (se: mere om biblioteket of dets afdelinger), og vil i den kommende tid arbejde med at forbedre og styrke formidlingsrummet, så biblioteksrummet moderniseres, synliggøres og følger med i den digitale udvikling.

 

Kvalifikationer:

 • Uddannelse som bibliotekar, bachelor-, master-, cand.scient.bibl i Informationsvidenskab og kulturformidling eller tilsvarende.
 • Arbejdssproget er skandinavisk, islandsk og engelsk, derfor er det vigtigt, at du er sproligt fleksibel – også i børnehøjde.
 • Du medbringer viden og indsigt i børnelitteratur.
 • Har pædagogiske egenskaber og er glad for at omgås børn og unge.
 • Er udadvendt og imødekommende.
 • Har sans for kreative løsninger og kan føre ideer ud i virkeligheden.
 • Har digitalt flair, er komfortabel og vel vidende om teknologi, gadgets, sociale medier og deres muligheder.
 • Er arbejdsom og selvstændig.

Arbejdsopgaver:

 • Primært fokus på børn og unge
 • Stå for bibliotekets børnearrangementer, der strækker sig fra deltagelse i store internationale arrangementer, til at etablere og udvikle tilbud til børn og unge i lokalområdet.
 • Formidle bibliotekets tilbud til børn og deres voksne i både det fysiske og i det virtuelle rum.
 • Sammen med dine kollegaer, skal du vedligeholde en beholdning af børnelitteratur på alle de nordiske sprog.
 • Sørge for at børneafdelingen er klar til daglige gæster.
 • Have udlånsvagter i bibliotekets udlån og betjene bibliotekets brugere.
 • Være velkomstperson for grupper der besøger Nordens Hus.
 • Arbejde på tværs af afdelinger i Nordens Hus, og deltage i husets projekter og daglige arbejde.

 

Vi tilbyder:

Som bibliotekar i Nordens Hus, tilbyder vi at du bliver en del af udviklingen af nye tilbud i et spændende nyt biblioteksrum. Sammen med dine nye kollegaer, bliver du del af et team, der arbejder for at formidle nordisk litterær kultur i islandske omgivelser, samt løfte biblioteket ind i den digitale fremtid. Vi er veluddannede, erfarne og ansvarlige kollegaer der er nysgerrige efter dine tanker om fremtidens biblioteksrum. Jobbet er kreativt, selvstændigt og fleksibelt, og du får gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.

 

Stillingen er på deltid (80%), og du ansættes på nordiske vilkår. Stillingen er normeret til fire år med mulighed for forlængelse af ansættelseskontrakten i yderligere fire år, jf. Nordisk Ministerråds ansættelsesregler. Jobbet er ledigt fra den 1. november 2018. Oplysninger om jobbet fås hos Erling Kjærbo erling@nordichouse.is og Þórunn Stefánsdóttir thorunnst@nordichouse.is

Ansøgningsfristen er 27. august 2018. Ansøgere skal ansøge via www.norden.org.

 

 

Send ansøgning

Nordens Hus er en nordisk kulturinstitution med fokus på litteratur, sprog, arkitektur, design, børn og unge, ligestilling og bæredygtig udvikling. Husets formål er at fremme den nordiske kultur og styrke forbindelserne med de øvrige nordiske lande. Nordens Hus spiller en vigtig rolle i det islandske kulturliv med ca. 100.000 årlige besøgende. Huset er et af den finske arkitekt Alvars Aaltos mesterværker og fejrer i 2018 sit 50 års jubilæum.

Laus störf

Nordens Hus søger en erfaren projektleder til en fuldtidsstilling

Nordens Hus i Reykjavik er en kulturinstitution med fokus på nordisk litteratur, sprog, arkitektur, design, børn og unge og bæredygtig udvikling. Vi arbejder for at styrke udvekslingen af kunst, kultur og viden mellem Island og de øvrige nordiske lande og på at formidle Norden i verden. Nordens Hus spiller en væsentlig rolle i det islandske samfund og er tegnet af den verdensberømte arkitekt Alvar Aalto.

Er du den person?

 • Du skal have dokumenteret erfaring i projektledelse, gerne indenfor kunst og kulturområdet.
 • Du skal tale og skrive mindst et skandinavisk sprog på højt niveau (svensk, dansk, norsk) samt engelsk. Det er absolut en fordel, hvis du taler og forstår islandsk, men ikke et krav, hvis dine kompetencer ellers er i top.
 • Du skal kunne arbejde meget selvstændigt med ansvar for egne projekter lige fra fund-raising til planlægning, budgetstyring, afvikling og kommunikation.
 • Du skal kunne uddelegere opgaver til dine kolleger og praktikanter og støtte dem med deres projekter og indgå som en samarbejdsvillig partner i et projektteam, der hjælper hinanden.

Dine opgaver:

 • Udvikle og igangsætte projekter.
 • Ansvar for Nordisk kulturkontakt i Island, dvs. rådgivning og information i dialog med Nordisk Ministerråd til kunstnere i Island, der søger nordiske midler.
 • Planlægge og gennemføre udstillinger, arrangementer, festivaler m.m. alene og sammen med samarbejdspartnere i huset, i Island og i Norden.
 • Give en hånd med ved opsætning af udstillinger og større arrangementer i huset.

Kvalifikationer:

 • God uddannelse og stor erfaring i projektledelse.
 • Brændende interesse for de nordiske lande og det nordiske samarbejde.
 • Interesseret i samfundsspørgsmål og godt orienteret om aktuelle begivenheder.
 • Selvstændig, struktureret og fantasifuld med stor interesse og viden om nordisk kunst og kultur.
 • Du er selvstændig og selvkørende og lader dig ikke så let stresse i en travl hverdag.
 • Du er en god kollega og har gode samarbejdsevner.

Ansøgningsfristen er 16. april 2018 (kl. 23:59 dansk tid). 

Ansøgningsskema udfyldes på www.norden.org 

Ansættelsessamtaler finder sted både via SKYPE og i Island i april/maj måned. Ansøgningen skal ledsages af CV og kort motivation, som tydeligt beskriver relevante færdigheder og ideen med at søge. Ansøgninger skal være på dansk, svensk eller norsk.

Ansættelsen som projektleder er tidsbegrænset til fire år med en mulig forlængelse af ansættelseskontrakt i yderligere fire år jfr. reglerne i Nordisk Ministerråd. Yderligere information findes på hjemmesiden www.nordichouse.is

Yderlige oplysninger fås ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til direktør Mikkel Harder på Mikkel@nordichouse.is eller på tlf. +354 551 7030.

Laus störf

Overbibliotekar til Nordens Hus i Reykjavík

Overbibliotekar til Nordens Hus i Reykjavík

Er du den, vi leder efter?

Nordens Hus søger en beslutningsdygtig og nytænkende leder til husets bibliotek. Du vil få stor indflydelse på bibliotekets fremtidige udvikling og skal sikre dets relevans i samfundet for både eksisternede og nye målgrupper.  Du skal sikre, at biblioteket er en integreret del af husets mange aktiviteter og arbejde tæt sammen med personalet i bibliotektet og resten af huset om udvikling og afvikling af aktiviteter i de smukke rum.

Hovedopgaver

 • Formulere og følge op på bibliotekets mål og politikker i samarbejde med husets ledelse, projektledere og personale.
 • Aktivt bidrage til at omsætte Nordisk Ministerråds satsningsområder som f.eks. ligestilling, børn og unge, bæredygtig udvikling, digitalisering og nye nordboere til praksis.
 • Administrere de daglige aktiviteter og opgaver i biblioteket og lave arbejdsplaner for bibliotekets medarbejdere og praktikanter.
 • Tage initiativ til og deltage aktivt i arrangementer i Nordens Hus.

Uddannelse og kvalifikationer

 • Videregående uddannelse indenfor biblioteks- og informationsvidenskab
 • Erfaring med biblioteksadministration
 • Kendskab til Gegnir (eller lignende) bibliotekssystem samt arkivering
 • Gode sociale og ledelsesmæssige kompetencer og glæde ved at møde mennesker
 • Højt niveau i mindst et af de skandinaviske sprog, samt engelsk. Det er en fordel, hvis du kan læse, skrive og tale islandsk på højt niveau, men ikke et krav.
 • Initiativrig og med evne til at tilpasse sig forskellige og udfordrende opgaver uden at miste overblikket.
 • Erfaring med digitale kommunikationsværktøjer som: Word, Excel, Outlook 365, brug af sociale medier og biblioteksfaglige netværk.

 

Ansøgningsskema udfyldes på www.norden.org .  Ansøgningsfristen er den 15. november 2017, kl 23.00 (dansk tid).  Ansøgningen skal vedlægges et CV og en motiveret ansøgning, der begrunder interessen for at søge og redegør for de personlige kvalifikationer i forhold til jobbet. Ansøgningen skal være på et skandinavisk sprog (dansk, svensk eller norsk).

 

Stillingen er normeret til fire år med mulighed for forlængelse af ansættelseskontrakten i yderligere fire år, jf. Nordisk Ministerråds ansættelsesregler. Jobbet er ledigt fra den 2. april 2018.

Oplysninger om jobbet fås hos Þórunn Stefánsdóttir thorunnst@nordichouse.is og Margrét I. Ásgeirsdóttir margret@nordichouse.is Ansøgninger modtaget på disse email-adresser accepteres ikke.

Oplysninger om Nordens Hus findes på www.norraenahusid.is

 

Nordens Hus i Reykjavík er en nordisk kulturinstitution med fokus på litteratur, sprog, arkitektur, design, børn og unge, ligestilling og bæredygtig udvikling. Husets formål er at fremme den nordiske kultur og styrke forbindelserne med de øvrige nordiske lande. Nordens Hus spiller en vigtig rolle i det islandske kulturliv med over 100.000 årlige besøgende. Huset er et af den finske arkitekt Alvars Aaltos mesterværker og fejrer i 2018 sit 50 års jubilæum.

 

Laus störf

Overbibliotekar til Nordens Hus i Reykjavík

Er du den, vi leder efter?

Nordens Hus søger en beslutningsdygtig og nytænkende leder til husets bibliotek. Du vil få stor indflydelse på bibliotekets fremtidige udvikling og skal sikre dets relevans i samfundet for både eksisternede og nye målgrupper.  Du skal sikre, at biblioteket er en integreret del af husets mange aktiviteter og arbejde tæt sammen med personalet i bibliotektet og resten af huset om udvikling og afvikling af aktiviteter i de smukke rum.

Hovedopgaver

 • Formulere og følge op på bibliotekets mål og politikker i samarbejde med husets ledelse og projektledere og personale.
 • Aktivt bidrage til at omsætte Nordisk Ministerråds satsningsområder som f.eks. ligestilling, børn og unge, bæredygtig udvikling, digitalisering og nye nordboere til praksis.
 • Administrer de daglige aktiviteter og opgaver i biblioteket og lave arbejdsplaner for bibliotekets medarbejdere og praktikanter.
 • Tage initiativ til og deltage aktivt i arrangementer i Nordens Hus.

Uddannelse og kvalifikationer

 • Videregående uddannelse indenfor biblioteks- og informationsvidenskab
 • Erfaring med biblioteksadministration
 • Kendskab til Gegnir (eller lignende) bibliotekssystem samt arkivering
 • Gode sociale og ledelsesmæssige kompetencer og glæde ved at møde mennesker
 • Højt niveau i mindst et af de skandinaviske sprog, samt engelsk. Det er en fordel, hvis du kan læse, skrive og tale islandsk på højt niveau, men ikke et krav.
 • Initiativrig og med evne til at tilpasse sig forskellige og udfordrende opgaver uden at miste overblikket.
 • Erfaring med digitale kommunikationsværktøjer som: Word, Excel, Outlook 365, brug af sociale medier og biblioteksfaglige netværk.

Ansøgningsskema udfyldes på www.norden.org.  Ansøgningsfristen er den 15. november 2017, kl 23.00 (dansk tid).  Ansøgningen skal vedlægges et CV og en motiveret ansøgning, der begrunder interessen for at søge og redegør for de personlige kvalifikationer i forhold til jobbet. Ansøgningen skal være på et skandinavisk sprog (dansk, svensk eller norsk).

Stillingen er normeret til fire år med mulighed for forlængelse af ansættelseskontrakten i yderligere fire år, jf. Nordisk Ministerråds ansættelsesregler. Jobbet er ledigt fra den 2. april 2018. Oplysninger om jobbet fås hos Þórunn Stefánsdóttir thorunnst@nordichouse.is og Margrét I. Ásgeirsdóttir margret@nordichouse.is Ansøgninger modtaget på disse email-adresser accepteres ikke.

Oplysninger om Nordens Hus findes på www.norraenahusid.is

Nordens Hus i Reykjavík er en nordisk kulturinstitution med fokus på litteratur, sprog, arkitektur, design, børn og unge, ligestilling og bæredygtig udvikling. Husets formål er at fremme den nordiske kultur og styrke forbindelserne med de øvrige nordiske lande. Nordens Hus spiller en vigtig rolle i det islandske kulturliv med over 100.000 årlige besøgende. Huset er et af den finske arkitekt Alvars Aaltos mesterværker og fejrer i 2018 sit 50 års jubilæum.

 Send ansøgning 

 

Laus störf

Praktikant i Nordens Hus

 

Kunne du tænke dig at være praktikant i Nordens Hus i Island?
Huset rummer flere udstillingsområder, et smukt nordisk bibliotek, mødelokaler og en lille koncertsal samt en af Reykjavíks bedste restauranter. Huset besøges hvert år af næsten 100.000 mennesker i alle aldre og nationaliteter.

Vi forventer af vore praktikanter
– at de er flydende i mindst et nordisk sprog.
– at de er nysgerrige og har lyst til at deltage aktivt i arbejdet.
– at vil assistere i planlægning, forberedelse og afvikling af aktiviteter og formidling.
– at man er initiativrig og selvstændig.

Vi tilbyder vore praktikanter
– et inspirerende og aktivt arbejdsfællesskab
– coaching i forskellige processer
– en oplevelse for livet i en af Nordens pulserende hovedstæder.

Ansøgninger for vinter/forår 2018, CV og evt. eksamensbevis skal være os i hænde senest 20. september 2017 og sendes til info@nordichouse.is
Et praktikforløb i Nordens Hus kan vare fra 4 – 5 måneder.

Yderligere informationer

Laus störf, Ledige stillinger

Nordens Hus på Færøerne søger en projektleder

 Nordens Hus på Færøerne søger en projektleder 

Vil du arbejde med at afvikle møder og konferencer, udvikle Nordens hus som et fremragende konferencested og en spændende destination til rejsende på Færøerne og gå aktivt ind i arbejde med Nordens Hus’ hjemmeside og placering på de sociale medier? 

Er du interesseret i et dynamisk arbejde hvor du både får brug for dine evner som praktisk afvikler og dine evner som planlægger og projektleder? Så er projektlederstillingen på Nordens hus måske noget for dig.  

Hovedopgaver:  

 • At deltage i programlægningen af husets arrangementer  
 • At planlægge og afvikle møder og konferencer, alt fra idéarbejde til budgetlægning og afvikling i samarbejde med husets forskellige konferencekunder 
 • At deltage som husets repræsentant i forskellige samarbejdsområder og udvikle et MICE netværk både lokalt og nordisk 
 • At deltage i relevante nordiske/internationale møder 
 • At arbejde med husets annoncestrategi, hjemmeside og sociale medier 

Din profil 

Vi søger en engageret og resultatorienteret medarbejder med relevant uddannelse og stor erfaring indenfor møde- og konferencebranchen, samt et relevant netværk.  

Vi søger dig som har prøvet at holde trådene sammen i store projekter, hvor mange aktører kommer sammen med forskellige idéer og sprog. Projektarbejdet kan ligge både aftener og i weekender, så du skal være indstillet på fleksible arbejdstider. 

Vi søger en som har både strategiske og praktiske evner. Vi har brug for en medarbejder som er udadvendt og kan arbejde selvstændigt, men i god diplomatisk dialog med Nordens Hus’ øvrige medarbejdere og projektpartnere. Derudover er et godt kendskab til offentlig forvaltning og erfaring med arbejde i en politisk styret organisation en fordel.  

 Arbejdet som projektleder i Nordens Hus kræver kommunikative talenter og en fremragende evne til at udtrykke sig mundtligt og skriftligt på et af Nordisk Ministerråds officielle sprog (dansk, norsk og svensk) og engelsk. Et godt kendskab til både skriftlig og mundtlig færøsk er bestemt et plus. Vi forventer, at du er godt hjemme i hele Office-pakken og har god erfaring med at arbejde med hjemmeside og sociale medier.  

Løn- og ansættelsesforhold 

I henhold til regler for institutioner under Nordisk Ministerråd og overenskomst mellem relevant fagforening og Finansministeriet på Færøerne. Ansættelsesperioden er 4 år med mulighed for forlængelse – dog højest 8 år i alt. 

Ansøgning 

Hvis du ønsker at søge stillingen, udfyld venligst ansøgningsformularen på vores rekrutteringsportal.  Ansøgningen skal ledsages af CV og kort motivation, som tydeligt beskriver relevante færdigheder og ideen med at søge. Ansøgningen skal være på færøsk, dansk, svensk eller norsk. 

Ansøgningsfrist 22. januar 2017. 

Jobstart 1. april 2017.  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sif Gunnarsdóttir, Nordens Hus på Færøerne på telefon +298 351 351. 

Nordens Hus er en institution under Nordisk Ministerråd og Det Færøske Landsstyre. Nordens Hus har som formål at formidle nordisk kultur til Færøerne og færøsk kultur til de øvrige nordiske lande samt at fremme og støtte det færøske kulturliv. Årligt er der i gennemsnit 400 arrangementer og ca. 100.000 gæster. Der er 15 ansatte i Nordens Hus.  

Nordiska Ministerrådet är de nordiska regeringarnas samarbetsorgan. Nordens hus på Färöarna är en av Nordiska Ministerrådets 12 institutioner. Institutionerna förverkligar ministerrådets vision på sina respektive områden, i samarbete med nationella och internationella aktörer. Verksamheten leds av en direktör som rapporterar till ministerrådets generalsekreterare.

Laus störf

Nordens Hus i Reykjavik søger projektleder.

Nordens Hus i Reykjavik søger projektleder til 50% Norden i fokus program og 50% arbejde med Nordisk råds litteraturpriser.

Ansøgere bedes ansøge via www.norden.org.

Norden i Fokus er et kommunikationsprojekt under Nordisk Ministerråds Kommunikationsafdeling, der har til formål at synliggøre de visioner og programmer, som der skal arbejdes med indenfor det officielle nordiske samarbejde. I samarbejde med Kommunikationsafdelingen skal Norden i Fokus opfange og indgå i den nationale debat og gennem debatmøder og seminarer bidrage til at sætte en nordisk dagsorden i det enkelte land. Norden i Fokus’s primære målgrupper er medier, opinionsdannere, politikere, embedsmænd, forskere m.v.

Din arbejdsplads er i Nordens Hus i Reykjavik, men du arbejder i tæt dialog med kommunikationsafdelingen i København og Norden i Fokus enheder i de øvrige nordiske lande.

 • Du skal have en stor interesse for og viden om politik og samfundsforhold i Norden, samt et dokumenteret samfunds- og medie netværk.

 

 • Du skal arbejde indenfor rammerne af de fælles nordiske temaer som f.eks. bæredygtighed, ligestilling, børn og unge. Men du skal også kunne opfange væsentlige begivenheder på den nordiske politiske dagsorden og omsætte dem til relevante arrangementer, primært i Nordens Hus i Reykjavik.

 

 • Du skal interessere dig for nordisk litteratur og være god til at formidle Nordisk Råds litteraturpriser i samarbejde med prissekretariatet i Reykjavík og Kommunikationsafdelingen i København.

 

 • Du skal være god til sprog og som minimum tale og skrive mindst et skandinavisk sprog flydende. Du skal kunne engelsk på højt niveau, og det er en stor fordel, men ikke et ultimativt krav, at du kan islandsk.

Nordens Hus er en af Nordisk Ministerråds institutioner og følger ansættelsesreglerne for denne. Lønnen følger de statslige islandske takster for lignende opgaver.

Se mere om Nordens Hus i Reykjavik på www.Nordichouse.is og læs om Nordisk Ministerråd på www.norden.org

 

Ansøgningsfrist fredag den 9. december kl. 13.00 dansk tid. Ansøgere bedes ansøge via www.norden.org.

 

Yderligere information fås ved henvendelse til Sigurður Olafsson Tlf. +354 551 7036 /sigurdur@nordichouse.is

Laus störf

Nordens Hus søger en tekniker til en 100% stilling

Nordens Hus søger en tekniker til en 100% stilling

Er du den, vi leder efter?
• Du er serviceminded
• Du kan holde mange bolde i luften på en gang
• Du er god til at planlægge og har et godt overblik
• Du har let ved at lære og bruge ny teknologi
• Du er fysisk stærk og kan tåle løft af møbler m.m.

Typiske opgaver:
• Forberede events i og udenfor huset
• Sikre at teknisk udstyr fungerer til alle typer arrangementer
• Opstille sceneudstyr og pakke det sammen igen
• Sørge for, at huset altid ser pænt ud og alt udstyr er i fin stand
• Hjælp til installation og ophængning af udstillinger
• Servicere besøgende, kunstnere, foredragsholdere m.m.

Kvalifikationer:
Vi søger en person der er dynamisk og har erfaring med sceneteknik og som med enkle midler kan få alle typer events til at køre professionelt i og omkring Nordens Hus, herunder særligt lys og lyd, powerpoints, film o.l. Du skal kunne kommunikere ubesværet på islandsk og engelsk og det er en stor fordel hvis du taler et skandinavisk sprog. Vi søger en selvstændig, velorganiseret og tillidsvækkende person, som kan arbejde effektivt under pres.

Arbejdstid som udgangspunkt, hverdage mellem kl 10.00 – 18.00.

Yderligere oplysninger fås ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til  økonomidirektør Þórunn Stefánsdóttir på thorunnst@nordicehouse.is eller tlf. +354 551 7030.

Ansøgningsfristen er 1. november 2016. Ansøgere bedes ansøge via www.norden.org.

Ansøgningen skal ledsages af CV og kort motivation, som tydeligt beskriver relevante færdigheder og ideen med at søge. Ansøgningen skal være på dansk, svensk, norsk eller engelsk.

Ansættelsen er tidsbegrænsest til fire år med en mulig forlængelse af ansættelseskontrakt i yderligere fire år jfr. Reglerne i Nordisk Ministerråd. Oplysninger om Nordens Hus findes på www.norraenahusid.is.

Send ansøgning

Laus störf

Vi söker en bibliotekarie

Nordens hus i Reykjavik är en nordisk kulturinstitution med tyngdpunkt på litteratur, språk, arkitektur, design, barn och unga, samt en hållbar utveckling. Institutionens övergripande mål är att förmedla nordisk kultur och att stärka den nordiska samhörigheten. Nordens hus är en viktig aktör i det isländska kulturlivet och byggnaden är ett av Alvar Aaltos mästerverk.

Nordens hus ledigförklarar en tjänst som bibliotekarie (75%)

Är du den vi letar efter?

Vi söker en bibliotekarie med erfarenhet av katalogisering i Gegnir. Ett krav är goda kunskaper i svenska, danska eller norska, liksom i isländska och engelska. Vi söker en självständig och noggrann person med god samarbetsförmåga och öppenhet för nya idéer och uppgifter.

De viktigaste arbetsuppgifterna:

 • katalogisering av nordisk litteratur i Gegnir
 • allmänna bibliotekarieuppgifter
 • organisering av Nordens hus arkiv

 

Ansökan fylls i på www.norden.org

Sista ansökningsdag är den 21 februari 2016. Till ansökan bifogas CV och ett kort introduktionsbrev där sökanden uppger för varför tjänsten söks och redogör för sina kvalifikationer för i frågavarande tjänst. Ansökan ska skrivas på danska, svenska eller norska.

 Tjänsten tillsätts för fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år i enlighet med Nordiska ministerrådets regler. Lön i enlighet med BHM:s och Islands finansdepartements kollektivavtal.

Ansvarig för rekryteringen är Margrét I. Ásgeirsdóttir, huvudbibliotekarie. Hon kan kontaktas för mer information om tjänsten, tfn 551-7092 eller e-post margret@nordichouse.is

Ansökningar som skickas till hennes e-postadress behandlas inte.

Information om Nordens hus finns på http://nordichouse.is

Ansökning

 

 

 

Laus störf, Ledige stillinger

Vi söker en bibliotekarie (75%)

Nordens hus i Reykjavik är en nordisk kulturinstitution med tyngdpunkt på litteratur, språk, arkitektur, design, barn och unga, samt en hållbar utveckling. Institutionens övergripande mål är att förmedla nordisk kultur och att stärka den nordiska samhörigheten. Nordens hus är en viktig aktör i det isländska kulturlivet och byggnaden är ett av Alvar Aaltos mästerverk.

Nordens hus ledigförklarar en tjänst som bibliotekarie (75%)

Är du den vi letar efter?

Vi söker en bibliotekarie med erfarenhet av katalogisering i Gegnir. Ett krav är goda kunskaper i svenska, danska eller norska, liksom i isländska och engelska. Vi söker en självständig och noggrann person med god samarbetsförmåga och öppenhet för nya idéer och uppgifter.

De viktigaste arbetsuppgifterna:

 • katalogisering av nordisk litteratur i Gegnir
 • allmänna bibliotekarieuppgifter
 • organisering av Nordens hus arkiv

Ansökan fylls i på www.norden.org

Sista ansökningsdag är den 21 februari 2016. Till ansökan bifogas CV och ett kort introduktionsbrev där sökanden uppger för varför tjänsten söks och redogör för sina kvalifikationer för i frågavarande tjänst. Ansökan ska skrivas på danska, svenska eller norska.

 Tjänsten tillsätts för fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år i enlighet med Nordiska ministerrådets regler. Lön i enlighet med BHM:s och Islands finansdepartements kollektivavtal.

Ansvarig för rekryteringen är Margrét I. Ásgeirsdóttir, huvudbibliotekarie. Hon kan kontaktas för mer information om tjänsten, tfn 551-7092 eller e-post margret@nordichouse.is

Ansökningar som skickas till hennes e-postadress behandlas inte.

Information om Nordens hus finns på http://nordichouse.is

Ansökning

 

Laus störf, Ledige stillinger