Vi söker en bibliotekarie

Nordens hus i Reykjavik är en nordisk kulturinstitution med tyngdpunkt på litteratur, språk, arkitektur, design, barn och unga, samt en hållbar utveckling. Institutionens övergripande mål är att förmedla nordisk kultur och att stärka den nordiska samhörigheten. Nordens hus är en viktig aktör i det isländska kulturlivet och byggnaden är ett av Alvar Aaltos mästerverk.

Nordens hus ledigförklarar en tjänst som bibliotekarie (75%)

Är du den vi letar efter?

Vi söker en bibliotekarie med erfarenhet av katalogisering i Gegnir. Ett krav är goda kunskaper i svenska, danska eller norska, liksom i isländska och engelska. Vi söker en självständig och noggrann person med god samarbetsförmåga och öppenhet för nya idéer och uppgifter.

De viktigaste arbetsuppgifterna:

  • katalogisering av nordisk litteratur i Gegnir
  • allmänna bibliotekarieuppgifter
  • organisering av Nordens hus arkiv

 

Ansökan fylls i på www.norden.org

Sista ansökningsdag är den 21 februari 2016. Till ansökan bifogas CV och ett kort introduktionsbrev där sökanden uppger för varför tjänsten söks och redogör för sina kvalifikationer för i frågavarande tjänst. Ansökan ska skrivas på danska, svenska eller norska.

 Tjänsten tillsätts för fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år i enlighet med Nordiska ministerrådets regler. Lön i enlighet med BHM:s och Islands finansdepartements kollektivavtal.

Ansvarig för rekryteringen är Margrét I. Ásgeirsdóttir, huvudbibliotekarie. Hon kan kontaktas för mer information om tjänsten, tfn 551-7092 eller e-post margret@nordichouse.is

Ansökningar som skickas till hennes e-postadress behandlas inte.

Information om Nordens hus finns på https://nordichouse.is

Ansökning