Nordens hus i Reykjavik söker praktikanter

Som praktikant i Nordens hus är du en del av ett dynamiskt team, som arbetar med kulturutbyte mellan Island, Norden och de baltiska länderna i form av samarbetsprojekt med kulturinstitutioner, konstnärer och forskare i hela regionen. Nordens hus har en bred verksamhet och arrangerar kontinuerligt utställningar, evenemang, konferenser och festivaler med inriktning på nordisk konst och kultur samt samhälls- och miljöfrågor.

Som praktikant i Nordens hus får du en bred erfarenhet av projektplanering, -utveckling och genomförande. Du har ett brett ansvar och möjlighet att med din input och dina initiativ vara med om att utveckla organisationen. Därtill har du goda möjligheter att utvecklas inom ditt eget område och införskaffa värdefull professionell erfarenhet och goda kontaktnät inför framtiden.

Praktikantens arbetsuppgifter består i att medverka i projektplanering och genomförande, uppdatering av medieplattformar, textproduktion, fundraising, forskning, publikarbete, presskontakt, deltagande i möten och konferenser, koordinering av evenemang samt diverse administrativa och praktiska uppgifter.

Vi förväntar oss att du studerar på kandidatnivå inom humaniora, samhällsvetenskap, media, kommunikation eller konstförmedling. Vi förutsätter goda kunskaper i tal och skrift i engelska samt i svenska, danska eller norska. Likaså är god organisatorisk förmåga och förmåga att arbeta självständigt ett krav. Vi önskar att du har ett stort intresse för och gärna god kännedom om nordisk konst och kultur och internationellt kulturutbyte.

Vi värdesätter erfarenhet av att producera kort och slagkraftig text till sociala medier, kreativt grafiskt arbete (InDesign) och redigering av hemsidor (WordPress).

Praktiken är oavlönad, men vi önskar att du har finansiering för den. Praktikperioden ska vara minimi 5 månader.

Vi tar gärna hänsyn till individuella studiekrav och det är möjligt att under praktikperioden på deltid studera på distans. Praktikanten svarar själv för att hitta bostad, men vi förmedlar gärna kontakter till möjliga boenden.

Ansökningar för praktik hösten 2019 och våren 2020, CV och examensbevis ska sändas till info@nordichouse.is senast den 15.5.2019.
Redogör i din ansökan för hur dina studier och din arbetserfarenhet svarar mot våra behov och vilken av våra verksamhetsinriktningar du är mest intresserad av att medverka i.

Om du har frågor får du gärna kontakta HR-chef Þórunn Stefánsdóttir, thorunnst@nordichouse.is eller direktör Sabina Westerholm, sabina@nordichouse.is