Nordisk kulturkontakt

STÖDPROGRAMMEN

Nordisk kulturkontakt (Kulturkontakt Nord) er en aktiv kulturorganisation, der arbejder med hele Norden som sin platform.
Organisationen har tre virksomhedsområder. Vi fungerer som sekretariat for tre nordiske støtteprogrammer: Kultur- og Kunstprogrammet, Nordisk-Baltisk Mobilitetsprogram for Kultur og NORDBUK Støtteprogram. Vi driver et kulturcenter og bibliotek i centrum af Helsingfors, som spreder viden om kultur i Norden. Vi profilerer det nordiske kultursamarbejde både nordisk og internationalt. Aktiviteterne skaber fysiske, økonomiske og digitale rum for kulturmøder i Norden.
Nordisk kulturkontakt er en organisation under Nordisk Ministerråd.

Information i Island: gunn@nordichouse.is 

Hjemmeside KKN: http://www.kulturkontaktnord.org/sv/stod og https://applicant.nordiskkulturkontakt.org/
Facebook: https://www.facebook.com/kulturkontaktnord/?fref=ts