Head Librarian

Overbibliotekar til Nordens Hus i Reykjavík

Er du den, vi leder efter?

Nordens Hus søger en beslutningsdygtig og nytænkende leder til husets bibliotek. Du vil få stor indflydelse på bibliotekets fremtidige udvikling og skal sikre dets relevans i samfundet for både eksisternede og nye målgrupper.  Du skal sikre, at biblioteket er en integreret del af husets mange aktiviteter og arbejde tæt sammen med personalet i bibliotektet og resten af huset om udvikling og afvikling af aktiviteter i de smukke rum.

Hovedopgaver

 • Formulere og følge op på bibliotekets mål og politikker i samarbejde med husets ledelse og projektledere og personale.
 • Aktivt bidrage til at omsætte Nordisk Ministerråds satsningsområder som f.eks. ligestilling, børn og unge, bæredygtig udvikling, digitalisering og nye nordboere til praksis.
 • Administrer de daglige aktiviteter og opgaver i biblioteket og lave arbejdsplaner for bibliotekets medarbejdere og praktikanter.
 • Tage initiativ til og deltage aktivt i arrangementer i Nordens Hus.

Uddannelse og kvalifikationer

 • Videregående uddannelse indenfor biblioteks- og informationsvidenskab
 • Erfaring med biblioteksadministration
 • Kendskab til Gegnir (eller lignende) bibliotekssystem samt arkivering
 • Gode sociale og ledelsesmæssige kompetencer og glæde ved at møde mennesker
 • Højt niveau i mindst et af de skandinaviske sprog, samt engelsk. Det er en fordel, hvis du kan læse, skrive og tale islandsk på højt niveau, men ikke et krav.
 • Initiativrig og med evne til at tilpasse sig forskellige og udfordrende opgaver uden at miste overblikket.
 • Erfaring med digitale kommunikationsværktøjer som: Word, Excel, Outlook 365, brug af sociale medier og biblioteksfaglige netværk.

 Ansøgningsskema udfyldes på www.norden.org.  Ansøgningsfristen er den 15. november 2017, kl 23.00 (dansk tid).  Ansøgningen skal vedlægges et CV og en motiveret ansøgning, der begrunder interessen for at søge og redegør for de personlige kvalifikationer i forhold til jobbet. Ansøgningen skal være på et skandinavisk sprog (dansk, svensk eller norsk).

Stillingen er normeret til fire år med mulighed for forlængelse af ansættelseskontrakten i yderligere fire år, jf. Nordisk Ministerråds ansættelsesregler. Jobbet er ledigt fra den 2. april 2018.

Oplysninger om jobbet fås hos Þórunn Stefánsdóttir thorunnst@nordichouse.is og Margrét I. Ásgeirsdóttir margret@nordichouse.is Ansøgninger modtaget på disse email-adresser accepteres ikke.

Oplysninger om Nordens Hus findes på www.norraenahusid.is

Nordens Hus i Reykjavík er en nordisk kulturinstitution med fokus på litteratur, sprog, arkitektur, design, børn og unge, ligestilling og bæredygtig udvikling. Husets formål er at fremme den nordiske kultur og styrke forbindelserne med de øvrige nordiske lande. Nordens Hus spiller en vigtig rolle i det islandske kulturliv med over 100.000 årlige besøgende. Huset er et af den finske arkitekt Alvars Aaltos mesterværker og fejrer i 2018 sit 50 års jubilæum.

 Apply