Vi söker praktikanter!

Som praktikant i Nordens hus är du en del av ett dynamiskt team, som arbetar med kulturutbyte mellan Island, Norden och de baltiska länderna i form av samarbetsprojekt med kulturinstitutioner, konstnärer och forskare i hela regionen. Nordens hus har en bred verksamhet och arrangerar kontinuerligt utställningar, evenemang, konferenser och festivaler med inriktning på konst, kultur och litteratur samt samhälls- och miljöfrågor.Arbete med tillgänglighet och mångfald är centralt för oss.

Ansök via portalen – norden.org.

Som praktikant i Nordens hus får du en bred erfarenhet av projektplanering, -utveckling och genomförande. Du har ett brett ansvar och möjlighet att med din input och dina initiativ vara med om att utveckla organisationen. Därtill har du goda möjligheter att utvecklas inom ditt eget område och införskaffa värdefull professionell erfarenhet och goda kontaktnät inför framtiden.

För hösten 2024 söker vi tre praktikanter inom tre separata program:

Praktikant med inriktning på litteratur
Vi söker en praktikant för att kunna delta i arbetet med litteratur och litteraturförmedling i Nordens hus. Arbetet innefattar både ett aktivt deltagande i planering och verkställande av litterärt program riktat till barn och vuxna samt kundservice på biblioteket. Praktikanten deltar också i koordinerings- och förmedlingsarbetet vid sekretariatet för Nordiska rådets två litteraturpris, som är beläget i Nordens hus. Vi förväntar oss att du studerar på magisternivå inom litteraturvetenskap eller litteraturförmedling.

Praktikant med inriktning på evenemang och pedagogisk verksamhet
Nordens hus har ett brett konstnärligt program i form av egna produktioner och samarbeten med utomstående partner. Vi söker en praktikant som kan medverka i planering och produktion av aktuella utställningar, evenemang och konstpedagogisk verksamhet. Vi önskar att praktikanten har erfarenhet av konst- och kulturproduktion och/eller konstpedagogiskt arbete och god insyn i det nordiska konst- och kulturfältet. Praktikanten har möjlighet att arbeta nära Nordens hus´ curator och pedagog med att planera och verkställa program för både vuxna och barn. Vi förväntar oss att du studerar på magisternivå i konst- och kulturämnen, curating, kulturproduktion eller kulturförmedling.

Praktikant med inriktning på kommunikation och samhälleliga ämnen
Vi söker en praktikant för att arbeta inom vårt kommunikationsteam och medverka i det  dagliga kommunikationsarbetet vid Nordens hus men även i det samhällsinriktade arbetet genom kommunikationsprojektet Norden i Fokus. Praktikanten kommer också att ta del av arbetet vid sekretatiatet för Nordiska rådets miljöpris, som är placerat i Nordens hus. Nordens hus har en bred och varierad verksamhet och att strategiskt kommunicera den utåt är en central del av vårt arbete. Vi söker en praktikant med stort intresse för och erfarenhet av kommunikation i digitala medier och därutöver intresse för nordisk politik och nordiskt samhälle. Vi förväntar oss att du studerar på magisternivå i kommunikation eller statskunskap.

Vi förutsätter att våra praktikanter har goda kunskaper i tal och skrift i engelska samt i svenska, danska eller norska. Likaså är god organisatorisk förmåga och förmåga att arbeta självständigt ett krav. Vi önskar att du har ett stort intresse för och gärna god kännedom om nordisk konst och kultur och internationellt kulturutbyte.

Praktiken är oavlönad, men vi önskar att du har Erasmus-finansiering för den.
Praktikperioden ska vara ca. 5 månader med start i augusti.

Vi tar gärna hänsyn till individuella studiekrav och det är möjligt att under praktikperioden studera på distans på deltid. Praktikanten svarar själv för att hitta bostad, men vi förmedlar gärna kontakter till möjliga boenden. Genom programmet Nordiskt praktikantforum kommer praktikanterna att få lära känna övriga nordiska praktikanter samt ta del av arbetet vid de nordiska ambassaderna och lokala administrativa och kulturella organ.

Sista ansökningsdatum är 4.4.2024.

Om du har frågor får du gärna kontakta HR-chef Jóhann Kristjansson, johann@nordichouse.is eller direktör Sabina Westerholm, sabina@nordichouse.is