Livestream lectures in SCIENCE AND TECHNOLOGY


18:00 -

Livestream lectures in SCIENCE AND TECHNOLOGY from Denmark are in Danish only. 

 

Med foredragsserien Offentlige foredrag i Naturvidenskab har du mulighed for at komme tættere på de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskab. Engagerede forelæsere holder foredrag om alle grene af naturvidenskaben. Niveauet er højt, og du vil blive udfordret, men du kan få udbytte af alle foredrag uanset dine faglige forudsætninger.

Der er fri entré og livestreames fra Århus Uni til Nordens Hus SALUR. Foredragene bliver ikke offentlig tilgængelig på nettet efterfølgende.

Midtvejs er der indlagt 20 minutters pause hvor publikum kan stille spørgsmål til forelæseren via sms eller Twitter. De sidste 15 minutter svarer forelæseren på de spørgsmål som publikum på livestream har stillet.

I Nordens Hus har vi beslutted os for at vise nogle af af disse foredrager. Vi begynder den 31. oktober kl. 18:00 (isl. tid) i Salen.

Alle er velkomne og adgang er gratis!

video
web: https://ofn.au.dk/
Facebook : https://www.facebook.com/OffentligeForedrag/

Hvis du har spørgsmål angående foredragene venligst kontakt:

Kristbjörg Kona Kristjánsdóttir
kristbjorg@nordichouse.is

Send this to a friend