LÖGVERNDUN NÁTTÚRU OG UMHVERFIS Á TÍMUM STRÍÐS OG FRIÐAR: UMHVERFISMORÐ SEM REFSIHÆFUR GLÆPUR


17:00
Salur
Aðgangur ókeypis

*Íslensk þýðing væntanleg*

Biologisk mangfold og et velfungerende økosystem er grunnleggende for å opprettholde en harmonisk balanse mellom livene på jorda og en bærekraftig sivilisasjon. Ikke minst for å regulere klimaet.

Dagens naturvern blir sjeldent overholdt. I fredstider er håndhevingen av naturvern mager, og i krigstider havner den i skyggen av andre grusomheter og menneskerettighetsbrudd.

Flere stater, frivillige organisasjoner, grasrotbevegelser og ikke minst privatpersoner, har uttrykt sin støtte til et sterkere juridisk rammeverk for natur og miljø. Ved å erkjenne miljømord (alvorlig, og enten utbredt og/eller langsiktig skade på økosystemer) som et lovbrudd, kan en bidra til holdningsendringer som gagner hele økosystemet, nøkkelarter og truede arter.

Under dette arrangementet skal vi se nærmere på de siste bevegelsene mot en lov om miljømord som straffbar forbrytelse, både på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, samt fordelene ved en rettferdig og motstandsdyktig overgang til en mer bærekraftig hverdag som er tilgjengelig for alle.

Innlegg holdes av:

  • Andrés Ingi Jónsson, medlem av det islandske parlamentet (Piratpartiet).
  • Kristin Vala Ragnarsdottir, ambassadør i «Wellbeing Economy Alliance» (WEAII), medlem av «Club of Rome», Distinguished Fellow Schumacher Institute, Professor i «Sustainability Science» på Universitetet på Island, «Stöðvum Vistmor».
  • Jojo Mehta, styreleder i «Stopp Ecoside Foundation».
  • Helga Hvannadal, medgründer av «Stödvum Vistmord».
  • Tova Lindqvist, medleder av «Youth 4 Ecoside Law», styremedlem av «The Board End Ecoside» i Sverige, Ungdomsrådgiver i Ungdommens Nordiske- og Baltiske ministerråd for klima og miljø.
  • Yevheniia Kravchuk, medlem av det Ukrainske Parlamentet og Det Ukrainske Rådet i den Europeiske delegasjonen.
  • Hanna Katrín Friðriksson, medlem av det islandske parlamentet, medlem av det Nordiske ministerrådet.

Kveldens vert er forfatter, økolog og grunnlegger av «End Ecoside» i Sverige, Pella Thiel

LIVESTREAM