Nordiska ministerrådet söker en direktör till Nordens hus på Färöarna

Nordens hus på Färöarna är en institution inom det officiella nordiska samarbetet och ligger i Torshavn. Nordens hus är Färöarnas centrala kulturcentrum och kreativa mötesplats. Huset är den viktigaste förmedlaren av nordisk kultur till Färöarna och färöisk kultur till övriga norden. Barn och unga har en central plats i institutionens verksamhet. Institutionen samarbetar med de andra samnordiska kulturhusen- och instituten under Nordiska ministerrådet.

Vi söker en direktör som kan skapa mervärde för de nordiska ländernas samarbete inom kultur- och konstområdet. Som direktör ska du leda och utveckla institutionen så att den fortsatt kan upprätthålla en verksamhet med hög kvalitet och med en mångfald i såväl dess innehåll som kontaktytor. Direktören bistås av en styrelse som, inom de ramar som Nordiska ministerrådet angivit, är ett rådgivande organ inom institutionens verksamhetsområde och ska behandla frågor av större betydelse rörande institutionens fackmässiga målsättningar.

Vi söker dig som har:

 • Relevant akademisk utbildning/examen
 • Flera års dokumenterat goda chefs- och ledarerfarenheter
 • Erfarenhet av att arbeta inom kulturområdet
 • Erfarenhet av att arbeta i en politisk miljö/offentlig förvaltning, samt
 • Erfarenhet av administrativt arbete, ekonomistyrning och förhandlingar samt av internationellt samarbete.

Vidare ska du ha förmåga att:

 • Leda, företräda och utveckla verksamheten på ett professionellt och strategiskt sätt
 • Säkra att verksamheten uppfyller sitt uppdrag och når sina mål med de resurser som verksamheten förfogar över
 • Goda kommunikativa färdigheter
 • Leda och engagera kompetenta medarbetare i en organisation som präglas av produktion och förmedling av publika evenemang inom såväl kultur som andra samhällsfrågor
 • Samarbeta väl med färöiska, nordiska och internationella, aktörer, samt
 • Formulera dig väl både muntligt och skriftligt på något av ministerrådets tre arbetsspråk (danska, svenska eller norska) och på engelska.

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av nordiskt samarbete
 • Ett dokumenterat brett nätverk
 • Erfarenhet av arbete med mångfald, jämställdhet och hållbarhet

Direktören har det juridiska och ekonomiska ansvaret för institutionens löpande verksamhet och rapporterar direkt till generalsekreteraren för Nordiska ministerrådet. Direktören ansvarar för vidareutveckling, samordning och planering av verksamheten baserat på institutionens överordnade strategisk mål, årlig budgettilldelning och årligt beviljningsbrev från generalsekreteraren. Institutionen har cirka 15 anställda. Direktören företräder institutionen i såväl det nordiska som det internationella samarbetet. I tjänsten ingår resor i, framförallt, Norden.

Vi erbjuder
Ett utvecklande arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Som direktör har du en tidsbegränsad anställning med en första anställningsperiod på fyra år, med möjlighet till förlängning med högst fyra år. Lön efter överenskommelse. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta vid en samnordisk institution.

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Nordens hus på Färöarna är en av Nordiska ministerrådets tolv samnordiska institutioner. Institutionerna förverkligar ministerrådets vision på sina respektive områden i samarbete med nationella och internationella aktörer. Verksamheten leds av en institutionsledare som rapporterar till Nordiska ministerrådets generalsekreterare.

För mer information se www.norden.org  www.nlh.fo/sk

Sista datum för ansökan är den 15 januari 2018. Ansökan och namnet på den som sökt är undantaget offentlighet om den som sökt begär detta. Vi planerar att genomföra intervjuer vecka 5.

Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Mikael Höysti, telefon +45 21 71 71 10, eller e-mail mikh@norden.org, eller seniorrådgivaren Eva Englund på evaeng@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta seniorrådgivare/HR Monica Donde på modo@norden.org