Lectures on SCIENCE AND TECHNOLOGY -Evolution of Earth and Life


18:00 - 20:00

Lectures on SCIENCE AND TECHNOLOGY – Evolution of Earth and Life

This semester, The Nordic House offers live streaming from lectures on natural sciences and technology, organized by Århus University in Denmark. Two of the lectures will be held in English.

There will be a short break during the lectures, allowing attendants to exchange views and/or send questions and comments to the lecturer(s) via Twitter or SMS.

Free entrance. Coffee will be served during the break.

 

Evolution of Earth and Life

Lecture by Professor Minik Rosing

Museum of Gelogy, University of Copenhagen.

 

Jordens og livets udvikling har spejlet hinanden gennem milliarder af år. Jordens udvikling har sat rammerne for livets udvikling, men de levende organismer har også påvirket Jordens geologiske udvikling.

Siden de levende organismer udviklede evnen til at udnytte energien i Solens lys, har livet overtaget kontrollen med atmosfærens og oceanernes sammensætning, reguleret klimaet, og måske endda haft en afgørende indflydelse på selve den faste Jords kemiske udvikling. Vi vil prøve at se på om livet i virkeligheden er den dominerende geologiske kraft på Jorden.

I foredraget vil du også blive præsenteret for en ny idé: at eksportere grønlandsk mudder til troperne. Minik Rosing og hans kolleger er ved at undersøge om man samtidig kan skabe et nyt, bæredygtigt erhverv i Grønland og revitalisere de forarmede landbrugsjorde i Troperne, og dermed skabe økonomisk vækst i fattige tropiske og subtropiske områder.

https://ofn.au.dk/foredrag/51

 

April 10 (Tue), 18:00-20:00         

Ig Nobel Prize: the first laugh, then think

Lecture by the founder of the Ig Nobel Prize, Marc Abrahams, and three prize winners.

The Ig Nobel Prize is awarded for “peculiar research” that at first make us laugh and then think deeply. Attend this lecture for a humour-filled dive into the prize-winning research and find the vital answers to e.g. “Can a Cat Be Both a Solid and a Liquid?”

See more information here 

 

May 1 (Tue), 18:00-20:00            

Reward, prediction and brain dopamine

Lecture by the professor of neuropsychiatry Ray Dolan, University College London, United Kingdom.

Evolution has hardwired the human brain to seek out rewards at all times. Be it food, sex or that next episode on Netflix, the human brain releases a chemical called dopamine to promote recurrence of pleasing activities. This raises the question: How essential is dopamine for mental function?

See more information here

Note that the lectures are only available during the streaming.