Albert Engströmafton


18:30

Albert Engströmafton
Lördagen den 29 augusti kl 17:00 i Nordens Hus
med efterföljande ”kräftkalas” i Engströms anda kl 18:30

Möt den svenska författaren och konstnären Albert Engström i några intressanta föredrag. Albert Engström är i Island mest känd för sin bok ”Åt Häcklefjäll”, om den resa han företog 1911, men han var vid början av 1900-talet en av Nordens främsta kulturpersoner med nära vänskapsband med bl a Knut Hamsun, Bjørnstjerne Bjørnson, Jean Sibelius, Akseli Gallen Kallela, Anders Zorn, August Strindberg och Selma Lagerlöf. Med sin satirtidskrift STRIX nådde han en stor läsekrets i Norden och Baltikum.

Föredrag kl. 17

Professor Stig Welinder
”Albert Engström och forntiden”
Stig Welinder är professor i arkeologi och etnologi vid Mittuniversitetet i Sverige. Han har bl a forskat kring jordbrukets historia och om den skogsfinska kulturen i Sverige.

Lars Westman
Lasse Westman talar om Albert Engström som den som upptäckte Island och om alla nya historier han skulle skriva om idag.
Lars Westman är författare och journalist som skrivit ett 25 tal böcker om bl a Frank Sinatra, Selma Lager¬löf, Barcelona och Island. Han har ett speciellt intresse för det förra sekelskiftets nationalromantiska strömningar inom nordisk kultur.

Roffen Engström
”Albert Engström Sällskapet ett litterärt och konstnärligt sällskap”
Roffen Engström är föredragshållare, vissångare, Alberts barnbarn och ordföranden i Albert Eng-ström¬ Sällskapet. Albert Engström Sällskapet är ett av Nordens största personhistoriska sällskap med eget museum och omfattande programverksamhet.

Fritt inträde till föredragen.

Kräftkalas kl. 18:30

3-rätters måltid, vin&snaps med vissång av Roffen Engström för 8700 ISK
Anmälan på tel. 520 1230

VÄLKOMMEN!