Kultur Kontakt Nord

Kulturkontakt Nord (KKN) är en kulturinstitution under Nordiska ministerrådet som är placerad i Helsingfors.Institutionens uppgift är att främja det nordiska kultursamarbetet genom stöd och aktiviteter …


Send this to friend