Billedkunstens dag i Nordens hus

Billedkunstens dag i Nordens hus

Utstilling av elever ved Fellaskóli

Billedkunstens dag er en felles-nordisk kunstdag for barn og unge. Dagen har som formål å vise og fremheve kunst og kunstformenes potensiale. Målet er at dagen skal feires ved skoler, museer og institusjoner i alle de nordiske landene. På Island er årets tema fjær, og elevene har laget ulike verk knyttet til temaet.

I løpet av den kreative prosessen har kunstuttrykk knyttet til fjær blitt introdusert. Elevene lagde deretter haiku (dikt) om fjær, som mange av dem knyttet til hjemlandet – da flertallet av elevene ved Fellaskóli har en en flerkulturell bakgrunn. Kunstneren Sara Riel kom på besøk til skolen og snakket om verket sitt Fjöðrin, som ligger i Asparfell i en bygning rett overfor Fellaskóli – alle elevene kjenner til bygget. I sin presentasjon forklarte hun konseptet med fjæren og hvordan det er å utføre en såpass stor jobb på et bygg.

Utstillingen åpner 13. mars og den vil stå ved hovedinngangen til Nordens Hus hele uken.

Tilgjengeligheten er god i atrium og i samme etasje er det tilgjengelige og kjønnsnøytrale toalett.