Nordens Hus är öppet för besökare

Nordens hus är öppet tisdag-söndag kl. 10-17 för upp till 20 gäster.

Restaurang MATR är öppen tisdag-fredag kl. 12-16 för upp till 20 gäster.

Alla gäster ska använda desinficeringsmedel och munskydd då de kommer in.

 

NEDERUNDER

I utställningen tar nio nordiska samtidskonstnärer sig an det som bubblar under ytan i den nordiska utopin om ett jämställt samhälle. Tydliga och mindre tydliga strukturer om makt, identitet och utsatthet växer fram och verken skapar i dialog med varandra en underjordisk resa i det nordiska välfärdssamhället. Läs mer

Vi kallar utställningshallen för Hvelfing. Valvet fungerar som fundament för salen och i valvet förvarar man sina värdefullaste ting. I denna utställningshall vill vi låta konsten ta del av en nordisk samhällelig diskurs.