Hvelfing kommer att vara öppen för besökare

På grund av de nya covid-19 restriktionerna per den 5.10 har Nordens hus fattat beslut om att endast utställningshallen Hvelfing kommer att vara öppen för besökare under perioden 6.10-10.11.2020.

Hvelfing kommer att ha normala öppettider, tisdag-söndag kl. 10-17. Alla besökare uppmanas att använda handsprit och ansiktsmask då de kommer in.

Nordens hus’ bibliotek meddelar att alla bibliotekslån har blivit förlängda till den 5.11. Dock kan material också returneras till Hvelfing. Biblioteksanvändare kan också beställa nytt material genom att söka i leitir.is och maila bibliotek@nordichouse.is. Materialet kan avhämtas från Hvelfing.

Nordens hus restaurang MATR kommer att hålla stängt till och med 10.11.2020.

NEDERUNDER

I utställningen tar nio nordiska samtidskonstnärer sig an det som bubblar under ytan i den nordiska utopin om ett jämställt samhälle. Tydliga och mindre tydliga strukturer om makt, identitet och utsatthet växer fram och verken skapar i dialog med varandra en underjordisk resa i det nordiska välfärdssamhället. Läs mer

Vi kallar utställningshallen för Hvelfing. Valvet fungerar som fundament för salen och i valvet förvarar man sina värdefullaste ting. I denna utställningshall vill vi låta konsten ta del av en nordisk samhällelig diskurs.