R.E.C Arts Reykjavík & Nordens hus skapar plattform för 13-17 år

R.E.C Arts Reykjavík under Barnkulturfestivalen 2023 i Nordens hus i Reykjavik

Artist-Activist Collective R.E.C Arts Reykjavík, i samarbete med Nordens hus, står värd för ett projekt som syftar till att erbjuda en konstnärlig plattform för tonåringar som har minoritetsbakgrund och tillhör minoritetssamhällen (liksom andra intresserade tonåringar), i åldrarna 13-17.

Detta kumulativa program bjuder en grupp elever från flera skolor att medverka i projektet och delta i en serie av workshoppar två gånger i månaden. Under workshopparna guidar vi och gästinstruktörer från vårt kollektivkommer eleverna i  konstnärliga övningar. Genom att gemensamma diskussioner och olika former av berättande (teater, musik, dans, skrivande, etc.) kommer ungdomarna att uppmuntras och bemyndigas att använda sin röst och ta plats i samhället. Workshopparna uppmuntrar ungdomarna att utveckla färdigheter som eleverna redan har eller skulle vilja ägna sig åt.

Var och en av dessa workshops kommer att vara 3 timmar långa och de äger rum två gånger i månaden (feb.-april) med slutmålet att producera en ”showcase” föreställningspresentation under Barnkulturfestivalen våren 2023. De huvudteman vi kommer att arbeta med med är: Identitet, samhälle och egenmakt. Denna showcase kommer också att syfta till att utbilda personer från mer privilegierade bakgrunder om de viktiga kulturella förändringar som för nu sker i det isländska samhället.

Grundarna av R.E.C Arts Reykjavík skulle vilja presentera projektet i januari 2023, för skolor som är intresserade av att föra fram det. För den som vill veta mer eller önskar få en introduktion av projektet personligen skriv till hrafnhildur@nordichouse.is eller recartsrvk@gmail.com.

 

Vilka är vi och varför gör vi detta?

kajasigvalda

R.E.C Arts Reykjavík grundades i slutet av 2021 av Rebecca Hidalgo, Eva Björk och Chaiwe Sól Drífudóttir. Det inleddes med syftet att ge mångfald, synlighet och representation till den vanliga konstscenen på Island genom rättvisa, tillgång och utbildning. De är en erkänd icke-statlig organisation och har arbetat både självständigt och i samarbete med organisationer som: Reykjavík Arts Festival, Amnesty International, Reykjavík Feminist Film Festival, Antirasistarnir, Reykjavík Pride och andra.

R.E.C Arts Reykjavík har arbetat med både vuxna och ungdomar, stått värd för workshoppar som för samman individer från olika minoriteter (och de vars identiteter kan korsa flera marginaliserade samhällen). De är kända för att skapa ett utrymme för lärande, tillväxt, empati och förståelse; bygga upp självförtroende i varje individ de arbetar med; och för att erbjuda en säker gemenskap för självuttryck och utbildning.

De isländska konst- och konstutbildningsinstitutionerna är utan tvekan mycket exklusiva utrymmen; endast de privilegierade och välanslutna tycks kunna trivas i konstscenen i detta land. Färgade personer, queera personer, funktionshindrade, invandrare och flyktingar är starkt underrepresenterade.

Vi på R.E.C Arts Reykjavík har börjat ta itu med denna fråga genom att titta på själva roten till den: de personer som sitter ”högre upp” i dessa institutioner är nästan aldrig individer från marginaliserade samhällen. Det visar sig att oavsett hur mycket det än hävdas att “alla är välkomna”, så är institutionen i sig inte inbjudande. En verklig “inbjudan” är att se människor som sig själv driva institutioner som därmed ger utrymme till människor som dig.

Vi, grundarna av R.E.C Arts Reykjavík, korsar olika identiteter av både marginalisering och privilegier som finns i det isländska samhället. Vårt motto är “Representation Matters” – och representation är oerhört viktigt för att unga människor ska känna en känsla av mening, tillhörighet och handlingsförmåga i världen och dess samhällen. Oavsett om ungdomarna själva har en önskan att utöva konsten professionellt eller inte, bör de erbjudas en möjlighet för att utforska konsten och sin kreativitet i en miljö bland personer som de identifierar sig med.

Planen är att skapa en plats där alla hör hemma på sitt eget autentiska sätt; och att alla ska veta att de är en viktig del av en gemenskap.

www.instagram.com/recartsrvk

www.facebook.com/recartsrvk

https://drive.google.com/file/d/1LuTQZqWNOgUoV8qHnrxRW-MLZwWXMLTK/view