Föreslå kandidater till Nordiska rådets miljöpris 2023

Nordiska rådets miljöpris inbjuder allmänheten att föreslå kandidater till priset. Årets tema är hållbar produktion och konsumtion av textilier.

Föreslå en kanditat

Produktionen och konsumtionen av textiler sammanhänger med stora negativa avtryck på både miljö och klimat. Med årets tema vill bedömningskommittén sätta fokus på att Norden kan vara föregångare i den nödvändiga omställningen i hela textilvärdekedjan.

– Den ohållbara inställningen till textilier är ett globalt problem, men vi i Norden har en särskild förpliktelse att ändra beteendet och ställa om oss. Vi har nämligen en massiv förbrukning som påverkar långt utanför våra landsgränser. Kort sagt köper vi för mycket, använder det vi köper för lite, och så återanvänder vi inte tillräckligt, säger Cilia Indahl, ordförande för bedömningskommittén för Nordiska rådets miljöpris.

Årets tema omfattar textiliers hela livstid från råvaruproduktion till design, försäljning, reparation, återanvändning och bortskaffning.

– Vi är i en situation där vi måste minska konsumtionen, förlänga textilernas livstid och introducera cirkulära affärsmodeller. Vi hoppas att miljöpriset kan bidra till att visa att en hållbar textilindustri är möjlig och att det redan existerar goda exempel som man kan låta sig inspireras av, säger Cilia Indahl.

Læs mer om temat her.

Alla kan föreslå kandidater

Som det enda av Nordiska rådets priser är nomineringsprocessen till miljöpriset öppen för allmänheten och alla kan därför föreslå kandidater.

Tidsfristen för förslag är tisdag 9 maj.

Vem kan föreslås? Priset delas ut till en nordisk näringsverksamhet, organisation eller person som på ett föredömligt sätt har lyckats integrera hänsynen till miljön i sin verksamhet eller i sitt arbete eller som på annat sätt har gjort en extraordinär insats för natur och miljö. Den eller de som får priset ska ha ett nordiskt perspektiv och vara verksam i Norden och/eller i relation till parter utanför Norden.  

Fotograf: Nanna Navntoft / Ritzau Scanpix


Nordiska rådets miljöpris utdelades första gången 1995 och har som mål att öka medvetenheten om miljöarbetet i Norden. Nordiska rådet utdelar också ett litteraturpris, ett musikpris, ett filmpris och ett pris till barn- och ungdomslitteratur.