Hållbar helhet – Konst, vetenskap och kunskapsdelning


16.00 - 18.00
Auditorium

Hållbar Helhet – En dialog mellan konst och vetenskap om hållbarhet

Under oktober och november organiserar Nordens Hus i samarbete med institutet för hållbarhetsstudier på Islands universitet en serie av tre evenemang med levande diskussioner.

Alla intresserade uppmuntras att närvara, uppleva och delta i denna dialog.

Scenariot:

Vi står vid ett vägskäl. Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald hotar vår framtida existens, och vårt arbete detta decennium kommer att vara avgörande för hur framtiden ser ut. De kreativa fälten har stor inflytelse i våra samhällen och spelar en viktig roll i kommunikationen av nya koncept och kunskap. De är drivkrafter i alla sociala och kulturella paradigmskiften och samhällsuppvaknande. Därför är det viktigt att inspirera till en öppen och fruktbar dialog mellan vetenskap och konst. Dessa områden ska stödja varandra, utbyta idéer, samarbeta för att kommunicera kunskap och tillsammans söka innovativa lösningar.

Under det första evenemanget i denna evenemangs trilogi samlar vi personer från den kreativa industrin och det vetenskapliga samfundet för att diskutera hur konst och vetenskap kan arbeta tillsammans för en hållbar framtid. Individer med olika förhållningssätt till de stora utmaningarna vi för tillfället står inför kopplas samman för att fundera tillsammans vad kunskapsdelning är och dess betydelse för en hållbar framtid.

Med medverkan av:

Myrra Leifsdóttir – Bildkonstnär och anställd på institutet för hållbar utveckling på Islands universitet 

Unnur Björnsdóttir – LÅN, student i konstpedagogik, ung miljöaktivist och bildkonstnär

Ida Karólína Harris – LÅN, ung miljöaktivist

Skúli Skúlason  – Biolog, professor vid Hólar universitet och specialist vid Islands naturhistoriska museum

Ólafur Páll Jónsson – Filosof och professor vid institutet för utbildning vid Islands universitet

 

Paneldiskussion  

Efter evenemanget finns det tillfälle för mingel samt för att avnjuta förfriskningar. 

Konstutställningen Time Matter Remains Trouble kommer att vara öppen på kvällen i Hvelfing i Nordens Hus och vi rekommenderar varmt gästerna att uppleva denna utställning, eftersom den behandlar temat om samspelet mellan människa och natur.  

Moderator: Ilmur Dögg Kristjánsdóttir, skådespelerska och student i miljö- och resursstudier vid Islands universitet.

De två första evenemangen i trilogin sker på isländska, och den sista på engelska.

Länk till evenemanget på Facebook 

Send this to a friend