Time Matter Remains Trouble


17:00
Hvelfing
Gratis adgang

TIME MATTER REMAINS TROUBLE er en ny utstilling som åpner i Hvelfing 18. september kl. 17:00

La oss reflektere over scenarioer av forfall og transformasjon av materie og tid, med eller uten mennenesket som utgangspunkt.

Udstillingsprogram

—-

Distinksjonen mellom fortid, nåtid og framtid er kun en vedvarende illusjon?

Tid er relativt selv for menneskekroppen, som i sin essens er en biologisk klokke? Energi kan forandres fra en form til en annen, men den kan ikke skapes eller ødelegges? Den totale mengde energi og materie i universet forblir konstant, kun skiftende fra en form til en annen? Hvis vår art blir utryddet en gang innen de neste millioner år, og vi ikke koloniserer rommet og er heller ikke mektige nokk til å ødelegge alt liv på jorden, da vil vi riktignok være slik som andre arter og okkupere en tilfeldig posisjon i historien om liv på jorden?

Artister

Alice Creischer

Anna Líndal

Anna Rún Tryggvadóttir

Bjarki Bragason

nabbteeri

 

Kurator: Arnbjörg María Danielsen.
Assisterende kurator: Veigar Ölnir Gunnarsson