Above / Below horizon – udstilling


Above / Below horizon (SE/IS)

Utställning i Nordens hus foyer- Gratis 

Ljus är väsentligt, så även tid.

I utställningen ’Above / Below horizon’ möts två kartor över tid; en från ovan och en från under horisonten.

Utifrån vår erfarenhet av den naturliga världen, skapar utställningen en utvidgning av vad som är bortom det rent synliga. Den föreslår en kartläggande undersökning där det största försöker rymmas i det minsta, ett förkroppsligande av tid och ursprung.

En perforerad karta över stjärnor; ’Deep time distant past’ har sitt ursprung från en föreställning om att det fjärran förflutna kan skrivas utifrån en mycket större vidd. Ett himmelskt porträtt av ögonblick i tid som förekommer bortom vår närvaro och varseblivning.

Ett slutet kretslopp, ett mikrokosmos; ’Fragments’ är ett försök att närmare undersöka nutid. Genom att kapsla in ett nytt varande föds en ny tideräkning. Glaset blir dess atmosfär, en fotosyntes i realtid.

Polarnatten tillåts upplevas genom midnattssolen. Det dåvarande och det nuvarande samtalar och närmar sig varandra genom ljuset.

’Above / Below horizon’ förbinder krafter som är abstrakta och omätbara och uttrycker dem taktilt. Ett förslag till översättning av då och nu för en vidare förståelse för varandet.

Et samarbeid mellom kunstnerne Æsa Saga Otrsdóttir Árdal (SE/IS) og Sarah Maria Yasdani (SE).

Send this to a friend