Vinterferie – Under Polarisen


09:30 - 11:30
Børnebibliotek
Gratis adgang

Havet, isbreer, dyr, plastikk og organismer som overlever i verdens kaldeste region er temaet for flere kreative prosjekter i løpet av vinterferien for barneskoler. Kunstutstillingen Sequences vil også bli vist, der video-kunst er i forgrunnen.

I løpet av undervisningen drar barna på en reise gjennom vannets syklus, tenker på plastikk i miljøet og det menneskeskapte landskapet. Utstillingen i Nordens Hus vil utforskes med vekt på opplevelse, og eksperimenter vil bli laget med leire, plastikk og vannmaling, blant andre ting.

Lærere for vinterferien er pedagog i Nordens Hus, Hrafnhildur Gissurardóttir,  og kunstner Þorgerður Ólafsdóttir.

Deltakelse er gratis. Aldersgruppe er 7-10 år.
Registrering: hrafnhildur@nordichouse.is.

Þorgerður Ólafsdóttir (f. 1985) er en visuell kunstnert bosatt på Island. I hennes arbeid bruker hun ulike objekter og fenomener som er knyttet til vår forståelse av og relasjon til den naturlige verden, når den møter, overlapper og blir fortolket i et menneskelig miljø. Hennes arbeid har mange i lag i både prosess, research og feltarbeid, og hennes sensitive tilnærming anerkjennes gjennom ulike oppfatninger av tid, narrativ og perspektiver.

Þorgerður Ólafsdóttur: Sögumenn / Storytellers. 
Del av en fotograf-serie. 2021

Tilgjengelighet: Barnebiblioteket er tilgjengelig med rullestol gjennom Hvelving utstillingslokale. Gjerne ta kontakt med bibliotekpersonalet for assistanse. Det er tilgjengelige toaletter på hovedplanet. Alle toaletter er kjønnsnøytrale