Ungas krav för bevarandet av den biologiska mångfalden


11.00-11.30
Auditorium

Tidigare i år gjordes en undersökning där 2200 unga i Norden uttryckte vad de tycker är viktigast att göra för att skydda den biologiska mångfalden. Resultaten kategoriserades i 19 krav och har offentliggjorts och överlämnats till nordiska miljö– och klimatministrar. Dessa krav bör gynna representanter av regeringar som kommer att sitta vid förhandlingsbordet under de kommande månaderna för att fastställa ett nytt globalt avtal om biologisk mångfald.  

Under öppningen aFundur fólksins kommer Sæunn Júlía Sigurjónsdóttir, naturskyddsombud för unga miljöaktivister (Ungir umhverfissinnar), att förklara kraven från de nordiska ungdomarna för att rädda den biologiska mångfalden. 

Andra talare vid invigningen: 

  • Guðni Th. Jóhannesson, Islands president 
  • Katrín Jakobsdóttir, Islands premiärminister
  • Dagur B. EggertssonReykjavíks borgmästare
  • Representant från Reykjavíks Ungdomsråd

De nordiska ungdomarnas 19 krav för att skydda biologiska mångfalden presenteras I ett nordiskt ståndpunktsdokument som kan läsas här 

Information om Nordic Youth Biodiversity Network (NYBN) rörelsen, som deltog i att skapa undersökningen med stöd av Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och WWF Danmark: 

https://www.facebook.com/Nordicbiodiversity

Unga miljöaktivisters webbplats (Ungir umhverfissinnar): 

https://www.umhverfissinnar.is/