SEQUENCES XI – Kan ikke se: Vann


Hvelfing
Gratis adgang

VANN

Dypt hav omgir øya og en fuktig sump omgir utstillingshuset. Massive bølger og en endeløs avgrunn skaper forestillinger om mytiske skapninger som svømmer rundt forlatt infrastruktur fra en ukjent tid. Vannet beveger seg mot kysten og bærer med ruiner fra fortiden. Det tunge mørket i havdypet skjuler mange hemmeligheter, og legender forteller om monstre som er skremmende når de vekkes fra sin evige søvn. Når du vandrer i det myrrike området, er lydene til de hvis stemmer ikke har blitt hørt, ved din side.

Denne utstillingen stammer fra det omringende mørket. Det begynner med følelsen av at verden smuldrer opp i våre hender, mens en sterk vind blåser de siste restene bort. Vi kan ikke se den stadig økende trusselen om økologisk ødeleggelse, akkurat som at vi ikke kan se de potensielle nye retningene og livsformene som reiser seg fra ruinene av den gamle verden.

Kan ikke se er delt inn i fire kapitler: Jord, Undergrunn, Vann og Metafysisk Verden. Kapitlene vil gi et innblikk i tid og rom som vanligvis ikke oppfattes av det menneskelige øyet: fra havets dyp og lagene under jorda til fortidens rusk og fremtidens visjoner.

Artister:

Anna Niskanen (FI)

Benjamin Patterson (US)

Brák Jónsdóttir (IS)

Edith Karlson (EE)

Emilija Škarnulytė (LT)

Guðrún Vera Hjartardóttir (IS)

Gústav Geir Bollason (IS)

Katja Novitskova (EE)

Naima Neidre (EE)

Valgerður Briem (IS)

Kuratorer: Marika Agu, Maria Arusoo, Kaarin Kivirähk, Sten Ojavee (Estonian Centre for Contemporary Art)

SE MER info på hele programmet her på Sequences’ nettside

Partnere and sponsorer: Nordic Culture Point, Estonian Ministry of Culture, Estonian Cultural Endowment, Helsinki International Artist Programme, Estonian Centre for Contemporary Art, Visual Arts Fund, The Children and Culture fund of Iceland, The City of Reykjavík, National Gallery of Iceland, The Nordic House, Reykjavík Art Museum, Icelandic Art Center, The Living Art Museum, Business Iceland, and Kling & Bang Gallery, Pro Helvetia – the Swiss Art Fund, Zuzeum, Latvian National Gallery, Goethe-Institut Dänemark.

Tilgjengelighet: Utstillingen er i utstillingslokalet Hvelfing i kjelleren. Kjelleren er tilgjengelig med heis fra hovedplanet. Tilgjengelige toaletter finnes på hovedplanet og alle toaletter er kjønnsnøytrale.