Hvor viktig er vestnordisk samarbeid?


12.30-13.30 

 

I anledning Vestnordisk dag 23. september inviterer Vestnordisk råd og Norden i fokus til debatt.

Sigurður Ingi Jóhannsson, samarbeidsminister for Norden, og Silja Dögg Gunnarsdóttir, Nordisk råds president, holder taler om betydningen av vestnordisk samarbeid. Deretter deltar de i paneldebatt sammen med Guðjón S. Brjánsson, formann for Vestnordisk råd.

Moderator er Bogi Ágústsson, journalist. På grunn av gjeldende regler om møter er antall gjester begrenset. Arrangementet vil bli strømmet direkte her og holdes på Islandsk.

Vestnordisk dag avholdes den 23. september hvert år for å øke samarbeidet og samhørighetsfølelsen mellom de tre nabolandene Færøyene, Grønland, og Island.