Borgþór Kjærnested; Christian X.s dagböcker om Island


17:30

Borgþór Kjærnested var samnordisk korrespondent för de nordiska nyhetsbyråerna 1977 – 1981, geeneralsekreterare för Föreningarna Nordens Förbund 1984 – 1988. Generalsekreterare för Nordiska Transportarbetarfederationen 1990 – 1996, tolk och översättare från år 1973.

År 2010 fick han adgangatilladelse från Drottning Margarethe II. till Christian X.s dagböcker om Island som han skrev från 1908 till 1932. Boken om dagböckerna är under arbete och utkommer i december.

Borgþór kommer presentera innehållet i dessa dagböcker och svara på eventuella frågor från åhörarna. Föredraget blir på svenska eller isländska – beroende på åhörarna.

kl. 17:30 i  Svarta boxet,  nyt locale  i kjelleren i Nordens hus.

Send this to a friend