BARNEKULTURFESTIVAL: R.E.C Arts Reykjavík: Community Milkshake


18:00 - 20:00
Auditorium
Gratis adgang

R.E.C Arts Reykjavík: Community Milkshake: Ungdoms workshop forestilling og utstilling: Internasjonal barnekulturfestival i Nordens hus

Artist-aktivist kollektivet R.E.C Arts Reykjavík, i samarbeid med Nordens hus, har utviklet et prosjekt som gir en kunstnerisk plattform for ungdommer med forskjellige bakgrunner og samfunn i Island. 

Dette programmet inviterte en gruppe elever fra flere skoler til å bli med på en rekke workshops som møttes en gang i uken fra midten av februar av. Gruppens alder varierte fra 14 til 18 år, og er alle ungdommer med utenlandsk bakgrunn som har levd majoriteten av livene deres andre steder (13+ ulike språk).

Denne serien av workshops inkluderte kunstneriske aktiviteter guidet av grunnleggerne av R.E.C. Arts Reykjavík samt gjesteinstruktører fra deres kollektiv. Ved å ta i bruk diskusjoner i fellesskap og ulike formater for historiefortelling (teater, musikk, dans, skriving, osv.), ble det skapt et rom der man sto fritt til å uttrykke seg og sine meninger, bekymringer og erfaringer fra det islandske samfunnet og verden for øvrig. Hovedtemaene det ble arbeidet med var identitet, felleskap og selvstyrking.

Gruppen har laget en multi-sjanger forestilling og utstilling kalt “Community Milkshake”, som baserer seg på disse temaene, deler deres individuelle kunstneriske stemmer, og håper på å lære andre de viktige kulturelle endringene som skjer i det islandske samfunnet i dag.

Alle er velkomne til å delta, og inngang er gratis.

www.instagram.com/recartsrvk

www.facebook.com/recartsrvk

TILGJENGELIGHET:
Auditoriumet og toalettene er tilgjengelig for rullestol. Det er kjønnsnøytrale bad.