Arkitektur som en kilde til læring      


15:30 - 17:00
Auditorium
Gratis adgang

Lærere, formidlere, pedagoger, foreldre og personer som er interesserte i formidling og utvikling av pedagogisk materiell inviteres til en presentasjon der Guja Dögg Hauksdóttir og Pihla Meskanen deler sine erfaringer og sitt arbeid innen utviklingen av arkitekturundervisning.

Arkitekturundervisningen berører en rekke forskjellige områder som bidrar til utviklingen av tverrfaglige prosjektløsninger. Dette øker verdien av estetiske og konseptuelle aspekter og styrker studentens personlige forhold til sitt fagmiljø. Miljøet rundt oss har stor innflytelse på våre tanker og følelser, samt vår personlige identitet og kulturelle verdensforståelse. Bevissthet rundt miljøpåvirkning er et styrkende og viktig verktøy for å åpne barn og unges øyne for kritisk tenkning.


Guja Dögg
skal presentere sin nye bok Borg og bý, i tillegg vil hun dele av sin omfattende erfaring innen utviklingen og formidlingen av arkitektur. Borg og bý er utvilsomt et nyskapende verk i det islandske læringsmiljøet, hentet fra forfatterens omfattende utviklingsarbeid. Hennes utviklingsarbeid startet i Finland for 20 år siden, da administratorene ved Alvar Aalto-akademiet i Finland inviterte Guju Dögg til å delta i en gjennomgang av læreplanen for finske grunnskoler, sammen med Pihlu Meskanen, rektor og grunnlegger av arkitektskolen Arkki.

Borg og bý presenterer velprøvde prosjekter i tre publikasjoner som passer for grunnskoleelever. Hver publikasjon er bygd opp av en introduksjonsdel med en tekst som introduserer innholdet, tilnærmingen og målet for hver publikasjon. Det vil være mulig å kjøpe de tre publikasjonene gjennom et spesialtilbud under arrangementet!

I sin presentasjon, vil Pihla Meskanen gå dypere inn på hvordan arkitektur- og designutdanning kan fremme utviklingen av fremtidige ferdigheter og kompetanse. Med utgangspunkt i tre tiår med erfaring som arkitekturpedagog og kreativ læreplanutvikler, vil Meskanen komme med flere forskjellige eksempler fra Arkki. Meskanen vil illustrere hvordan Arkki-pensumet inkluderer mer enn bare STEAM-fagfeltene (Science, Technology, Engineering, Arts, Math). Humaniora og samfunnsvitenskap er også viktig gjennom tverrfaglige prosjekter der arkitektur tar plassen til “A” – dette avviker fra den konvensjonelle vektleggingen av kunst i STEAM-tilnærmingen.

Dette arrangementet vil foregå på engelsk og vil ha en varighet på 1,5 time. Det vil være muligheter for å stille spørsmål til Dögg og Meskanen etterpå. Lett servering vil bli servert til arrangementets gjester. Inngangen er gratis.

Les mer om Arkki her. 

Guja Dögg Hauksdóttir & Pihla Meskanen
Guja Dögg studerte arkitektur ved Arkitektskolen i Aarhus, Danmark. Hun har arbeidet med å skape og formidle arkitektur i stor skala, inkl. programproduksjon for fjernsyn og for radio, akademisk og kunstnerisk forskningsarbeid på internasjonalt nivå, forelesninger og akademiske tekster, utstillingsledelse og design, samt utvikling av materiell til undervisning.
Pihla Meskanen er en allsidig fagperson med en bachelorgrad i pedagogikk og en mastergrad i arkitektur. Hun er med-gründer av Arkki School of Architecture for Children and Youth, som ble etablert i 1993 i Finland. Med tre tiårs erfaring innen lederskap i Arkki har Meskanen spilt en sentral rolle i å utvikle den kreative læreplanen og lisensieringen av Arkki-programmer i 10 land over hele verden. Dette har vært mulig gjennom Arkki International som hun grunnla i 2013. Kjernen i Arkki-konseptet er en kreativ utdanning som utnytter arkitektur og design gjennom holistiske og tverrfaglige fenomener. Denne tilnærmingen tar sikte på å formidle en bred kulturell og samfunnsvitenskapelig forståelse, samt å fremme kreativ tenkning og evner til innovasjon. Meskanens innflytelse strekker seg utover Arkki, da hun har vært med på å skape en rekke ideelle initiativer og arrangementer innenfor arkitektutdanning i Finland og internasjonalt.

Tilgjengeligheten i Elissa (auditorium) er god. Toalettene er kjønnsnøytrale, og du finner dem i samme etasje som auditoriet.

Foto: Hentet fra nettsiden til Arkki.