Nordiske Artister som Bærekraftige Agenter - en diskusjon i anledning Nordisk Råds priser for kultur og miljø 2020

Når vi diskuterer miljø og sosial bærekraftighet, er det ofte lett å tenke på kampanje-initiativ og politiske avgjørelser. Denne diskusjonen vil fokusere på linken mellom kultur og bærekraftig innsats. Alle de nominerte til Nordisk råds priser har gjort et viktig inntrykk. Hvordan bidrar arbeidene innenfor miljø, litteratur, musikk og film til vår bevissthet om hvor verden er på vei i dag? Og hvordan kan vi jobbe nærmere sammen i den nordiske regionen for å støtte dette?

Vi, arrangørene av Nordisk råds priser, inviterte key-note talere for å reflektere rundt dette temaet, som ble fulgt av en paneldiskusjon hvor vi inviterte nominerte for Nordisk råds priser til å bli med i diskusjonen eller til å se og lytte.

Tid: Mandag 26. oktober 2020, 12:00-13:15 (CET) / 11:00-12:15 (GMT)
Språk: Engelsk

 

 

Program

 1.  Åpningstale: Silja Dögg Gunnarsdóttir, president av Nordisk Råd
 2. Key-note speaker: Andri Snær Magnason, nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris i 2013
  Fokus: Måter å koble kunst til klima og sosiale utfordringer
 3. Key-note taler: Rakel Garðarsdóttir, nominert til Nordisk råds miljøpris i 2017
  Fokus: Måter å engasjere alle deler av samfunnet i arbeidet for biodiversitet og mot klimaforandringer
 4. Diskusjon med panelister
  • Arnar Eggert Thoroddsen, medlem oav bedømmelseskommiteen for Nordisk råds musikkpris
  • Benedikt Erlingsson, vinner av Nordisk råds filmpris i 2014 og 2018
  • Liselott Forsman, administrerende direktør for Nordisk Film & TV Fond
  • Kristin Roskifte, vinner av Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris i 2019
  • Sara Abdollahi, medlem av bedømmelseskommiteen for Nordisk råds litteraturpris
 5. Kommentarer fra andre deltakere
 6. Kommentarer fra representanten fra Nordisk råd, Sofia Geisler, medlem av kommiteen for en bærekraftig nordisk region

  Moderator: Freyr Eyjólfsson, miljøkonsulent, musiker, og journalist.

Ved spørsmål kan du ta kontakt med Fanney Karlsdóttir, fanney@nordichouse.is.