Pedagogiska aktiviteter för barn och ungdomar i Nordens hus

Nordens hus lägger stor vikt på kreativ utbildning, samvaro och förmedling av nordisk kultur och konst till barn och ungdomar. Aktiviteter för barn och familjer, inbokade skolbesök och verkstäder av olika slag planeras in året runt. Nordens hus har genom åren etablerad sig som en mysig samlingsplats för barn och familjer och man kan lätt glömma bort sig i husets barnbibliotek som har ett varierat urval av barn- och ungdomsböcker på de nordiska språken.

Nordens hus pedagogiska program utgår ifrån grundskolans läroplan och följer Nordiska ministerrådets strategi i arbete med barn och ungdomar där barns rättigheter och inflytande är grundstenar. Lära om Norden ingår i läroplanen för 6.klassen i Island och Nordens hus syftar till att erbjuda kompletterande utbildning till skolmaterialet som fokuserar på konst och kultur.

Nordens hus barnbibliotek

Barnbiblioteket ligger i nedre våningen av biblioteket och är en mysig samlingsplats för barn och familjer. I barnbiblioteket finns det barn- och ungdomsböcker på sju nordiska språk; du träffar kända barnboksfigurer som Pippi Långstrump och Mumintrollen och under vintern bjuder vi på sagostunder på finska, norska, grönländska, danska, isländsk, färöisk och svenska. I barnbiblioteket anordnas det också barnutställningar året runt.

Sagostunder

Nordens Hus’s venskabsskole

Projektet Nordens Hus’s venskabsskole er et langsigtet fællesprojekt med Hólabrekkuskóli, med fokus på elever i 7. klasse.
Projektet indledes med et besøg i Nordens Hus, hvor eleverne introduceres til husets opgaver, de nordiske lande og højdepunkter i nordisk kultur med særligt fokus på kunst, musik og litteratur. Via projektet laver eleverne gruppearbejde, hvor hver gruppe vælger et fokus, hvilket giver eleverne en chance for at lære i overensstemmelse med deres interesser under vejledning af en kuratorinstruktør.

Nordens Hus efterlever Nordisk Ministerråds politik vedr. internationalt arbejde med vægt på børns rettigheder og visionen for unge mennesker sammen med målsætningen om at gøre de nordiske lande til et af de mest bæredygtige og integrerede områder i verden.

 

Tidigare evenemang

Vinterferie våren 2021 i Nordens hus: Video skapat av Vanesa Krusnauskaite, elev i Hólabrekkuskóli, i stop-motion animationworkshop under handledning av Ari Yates.

Besök Nordens hus

Grupper är varmt välkomna på besök till Nordens hus. Boka besök genom att fylla ut formuläret via länken nedanför. Skol- och förskolebesök är gratis.

Boka besök