NEDERUNDER


10-17 ti-sö
Gratis adgang

Den gemensamma nämnaren för de teman och konstnärliga metoder som presenteras i utställningen är en subtilt underliggande strävan efter att finna subversiva vägar för att utforska kön och sexualitet i olika former. Utställningen NEDERUNDER är en inbjudan till att navigera i buken av det normativa och i det som ligger under ytan i utopin om ett jämställt samhälle, sett genom de nordiska konstnärernas prismor.

NEDERUNDER presenterar konstnärliga processer från mycket kontrasterande konstnärer. De dras in i en dialektisk konstellation men är fortfarande åtskilda i rummet, som i en labyrint bestående av flera olika världar. Här speglas en verklighet där alla är sammankopplade men ändå isolerade. Genom konstnärernas kritiska engagemang och deras metoder för självutforskning, sanningssökande och nytänkande av stereotypa ideal kommer en odyssé kring underströmmar och överträdelser av det normativa att vecklas upp. Men mer än något annat vill NEDERUNDER vara ett utmanande heterotopiskt utrymme i Nordens Hus, där alternativa sanningar och verkligheter existerar samtidigt.

För att ytterligare undersöka utställningens åtskilliga lager och tematiska trådar kommer en rad konstnärsmöten, liveuppträdanden, filmvisningar och analytiska föredrag att komplettera utställningen så länge den är öppen. På grund av begränsningarna i samhället till följd av covid-19 kommer dessa evenemang tills vidare att använda ett digitalt format.

Konstnärer
Nathalie Djurberg & Hans Berg (SE) 
Lene Berg (NO)
Paarma Brandt (GL)
Adam Christensen (DK)
Gabríela Friðriksdóttir (IS)
Emma Helle & Helena Sinervo (FI)
Maria Pasenau (NO)

Arnbjörg María Danielsen, curator
Sofie Ringstad Bakke, assistant curator

Utställningsbroschyr

En del av verken i utställningen lämpar sig inte för barn

Gratis inträde. Utställningen är öppen tisdag till söndag från kl. 10 till 17. Nordens Hus har stängt på måndagar.
Bilden och Videoklippet kommer från One Last Trip to The Underworld (2019) av Nathalie Djurberg & Hans Berg.