Disturbing existence – Lydia XZ Brown


10:00
Vad har queers, funktionshindrade, personer med utländsk bakgrund och feta människor gemensamt? Hur kan dessa grupper samarbeta och lära av varandra? Dessa och andra frågor kommer att tas upp under konferensen Disturbing Existence den 3-4 mars 2017.

Huvudtalaren är Lydia XZ Brown, Autistic Hoya. Hen är en amerikansk aktivist och juridikstuderande av asiatiskt ursprung, autistisk, handikappad, asexuell och queer. Hen har varit en människorättsaktivist i USA i flera år och vi uppmanar alla som är intresserade av mänskliga rättigheter att vara närvarande vid Lydias keynote föreläsning. Trots sin ålder är hen en populär föreläsare och känd för sina väldefinierade och friska åsikter om de marginaliserade gruppernas kamp för mänskliga rättigheter.

Klicka här för anmälan till konferensen.

Fredag den 3 mars på Nordens Hus:
Efter Lydia XZ Browns keynote föreläsning fortsätter programmet med paneldiskussioner och korta föreläsningar av gräsrotsaktivister som arbetar på Island. Denna del av konferensen är öppen för alla och yrkesverksamma och tjänstemän som arbetar med frågor kring mänskliga rättigheter är särskilt varmt välkomna.

Lydia XZ Brown holder foredrag om menneskerettigheder og køn.

Preliminär program på Nordens hus:

10.00-11.30: Keynote föreläsning, Lydia Brown

11.30-12.00: Frågor och diskussion

12.00-13.15: Lunchrast

13.15-16.00: Störande kroppar: paneldiskussioner, korta föreläsningar och samtal med en blandad mängd av isländska människorättsaktivister.

16.00-17.00: Happy hour på Stúdentakjallarinn

Adgang gratis, alle velkomne.

Yderligere oplysninger på engelsk

Send this to a friend