Experiment – Ejder och farmare


Hvelfing
Gratis adgang

Åbn udstillingskataloget

Experiment – Ejder och farmare är ett konstnärligt forskningsprojekt som startade år 2019. Utställningens konstnärer kommer från Danmark, Island och Norge och har varierande bakgrund inom design, arkitektur, bildkonst, musik, hantverk, mode och scenkonst.

Ejdern och farmägaren står i ett ömsesidigt beroendeförhållande till varandra. Farmaren skyddar ejdern under häckningen och samlar i gengäld ihop kvarblivande dun från boet. Det värdefulla ejderdunet, som påstås vara världens bästa isoleringsmaterial, är en produkt ejdern lämnar efter sig. Ejdern återvänder varje år till samma farm och ett livslångt symbiotiskt förhållande formar sig mellan fågel och människa. Med utgångspunkt i detta hållbara men gradvis avtagande nordiska arv ger projektet upphov till produktionen av nya konstverk.  

Ah-hoo, Ah-hoo!! Vi hoppas att detta projekt blir till en inspirationskälla. Må du uppleva många AH-HOO-ögonblick i såväl utställningen som nästa gång du möter en ejder.

Utställningen öppnar den 7. mai kl: 17:00 

Curators: Hildur Steinþórsdóttir & Rúna Thors

Artists:
Anne Lass, Lisbeth Burian & Rikke Houd
Arnhildur Pálmadóttir & Samuel T. Rees
Auður Ösp Guðmundsdóttir & Hanna Jónsdóttir
Baldur Björnsson & Þórey Björk Halldórsdóttir
Bjarki Bragason
Brynhildur Pálsdóttir & Ólöf Erla Bjarnadóttir
Eygló Harðardóttir
Friðgeir Einarsson & Sigrún Hlín Sigurðardóttir
Gabriel Johann Kvendseth
Hilda Gunnarsdóttir & Loji Höskuldsson
Íris Indriðadóttir & Signý Jónsdóttir
Kristbjörg María Guðmundsdóttir, Ragna Margrét Guðmundsdóttir & Vilborg Guðjónsdóttir
Margrét H. Blöndal
Tanja Levý & Valdís Steinarsdóttir

Utställningen arrangeras för DesignMarch och sponsas av Nordiska ministerrådet, Icelandic design fund och Nordisk kulturfond.