Partiernas miljöpolitik inför valet – Livestream

Islands naturskyddsförening bjuder till ett möte om partiernas miljöpolitik inför valet den 29 oktober.

Plats: Nordens hus

Tid: tisdagen den 18 oktober klockan 20.

Mötet kommer att hållas i isländska.

 

Partierna bes svara på följande frågor eller teman:

1) stödjer ditt parti att en ny national park etableras på höglandet?

2) hur vill ditt parti implementera Paris-överenskommelsen från desember 2015?

3) hur skall Island skydda haven mot föroreningar, försurning och farliga klimatförändringar?

 

livestream:

capture