Som sex og sjokolade? Kultur, demokrati og kunstens død


16:00 - 18:00
Auditorium
Gratis adgang

Folk som jobber i kultursektoren forteller historier. De forteller hverandre historier, de forteller seg selv historier, og de forteller innbyggerne sine historier. Institusjonene, strukturene og politikken vår er faktisk basert på historier – Lyotards “store fortellinger” – som ligger til grunn for tenkning, tro og handling. Kulturpolitikkens definerende krise er et resultat av forsøkene på å kombinere, artikulere og aktualisere elementer fra én bestemt fortelling – fortellingen om demokrati og kultur. Det er en implisitt teoretisk sammenheng mellom offentlig kulturstøtte og en utvidelse eller demokratisering av tilgangen. Likevel er forbruket av subsidiert kunst og kultur fortsatt sterkt sosialt stratifisert, og det er betydelige problemer på tvers av rase, klasse og kjønn når det gjelder mekanismene for utestenging fra kulturelle yrker. Selv om Hadley og Belfiore (2018, s. 218) påpeker at “det er enhver tidsalders forfengelighet å anse seg selv som i krise”, er det et alvorlig spørsmål om den politiske modellen for “demokratisering av kulturen” har feilet.

Demokratiseringen av kulturen refererer til prosesser der den “offisielle” kulturen, typisk representert ved store og velfinansierte kunstinstitusjoner, gjøres tilgjengelig for ikke-deltakende grupper, ofte i den tro at det vil “gjøre dem godt”. I denne modellen er det også innbakt kunstyrker – som er attraktive, ikke så mye på grunn av den materielle belønningen som på grunn av prestisjen og den “psykiske inntekten” (Menger, 1999) de gir. For å kunne formulere hvordan kunst og kultur kan tilpasses en transformativ politikk for sosial verdi, må vi utvikle nye modeller for kulturverdi som beveger seg bort fra økonometri med fokus på output og produksjon, og vi må (videre)utvikle vår forståelse av “kreativitet” som et element i den sivile og sosiale sfæren.

Steven Hadley er en prisbelønt kulturpolitisk forsker ved Trinity College Dublin. Han forsker på hvordan publikum konstrueres og artikuleres i forbindelse med å muliggjøre demokratisk tilgang til kultur. Han er forfatter av Audience Development and Cultural Policy (2021) samt en rekke akademiske publikasjoner, og er redaktør for flere Routledge-bøker, blant annet Cultural Leadership in Practice og Audience Data and Research. Han sitter i styringskomiteen for Cultural Research Network, i redaksjonsrådet for Arts and the Market og er redaktør for Policy & Reviews i Cultural Trends. Han har holdt foredrag på National Portrait Gallery i London, i Europaparlamentet i Brussel, i kulturdepartementene i både Paris og Santiago de Chile, og på en rekke globale medieplattformer. Steven har arbeidet i over tretti land internasjonalt og er tilknyttet Counterculture (Storbritannia), The Audience Agency (Storbritannia) og Dansk Center for Kunst & Interkultur (Danmark).

Gitte Grönfeld Wille har siden januar 2023 vært direktør for Nordisk kulturkontakt i Finland, med ansvar for Nordisk ministerråds støttekontor for kunst, kultur og sivilsamfunn og Nordisk bibliotek i Helsingfors. Fra 2012 til 2022 var Gitte leder for den regionale kulturavdelingen i Region Skåne i Sverige, ansvarlig for politikkutforming og forvaltning. Fra 2007-2012 var Gitte embetsmann i Region Sjælland (DK), som leder av enhet for kultur og opplevelses-økonomi. Siden midten av 1990-tallet har Gitte arbeidet med kultursektoren i mange ulike stillinger; hun har produsert og fremmet kultur, investert i kunstneriske og kulturelle opplevelser som beriker folks liv. Gitte er utdannet teaterdramaturg og har en mastergrad i kulturpolitikk fra Universitetet i Aarhus. Hun har jobbet som festivalprodusent, prosjektleder og offentlig tjenestemann. Hennes nøkkelkompetanse er kulturpolitikk, formulering av ny politikk og politisk ledelse i samarbeid med folkevalgte politikere, overvåking av politikkutvikling og trender med sikte på anbefalinger på politisk nivå. Gitte er født (1967) og oppvokst på Bornholm i Danmark. Hun bor i Helsingfors på Sveaborg.

Sabina Westerholm er direktør ved Nordens Hus i Reykjavík. Hun var tidligere direktør for stiftelsen Pro Artibus, som har som mål å støtte kunst i områder av Finland hvor det snakkes svensk. Hun har forsøkt å reflektere finsk kunst i internasjonal kunst og har vært ansvarlig for ulike nordiske kunstprosjekter i løpet av sin karriere. Hun innehar tillitsverv i Hanaholmen og Frame Contemporary Art Finland.

Arna Kristín Einarsdóttir har siden 2023 vært ekspedisjonssjef for kultur- og medieavdelingen i Kultur- og næringsdepartementet. Hun er også lektor i kulturledelse ved Bifröst universitet. Tidligere har hun jobbet som program- og planleggingssjef ved Göteborgs Symfoniker och Konserthus, administrerende direktør for National Arts Centre Orchestra i Ottawa fra 2019-2022, og før det som administrerende direktør for Islands symfoniorkester fra 2013-2019 og som orkesterets konsertsjef fra 2007-2013. Arna Kristín har en mastergrad i fløytespill fra Indiana University i USA i 1992, et doktorgradsdiplom i fløytespill fra Royal College of Music i Manchester i 1996, en mastergrad i kulturledelse fra Bifröst University i 2007 og et diplom i forhandling og mekling fra samme universitet i 2017.

Njörður Sigurjónsson er professor i kulturledelse ved Bifröst universitet på Island. Hans viktigste forskningsområder er kulturledelse, kulturpolitikk, lydkultur og organisasjonsestetikk. Njörður skrev sin doktoravhandling, Variation on the Act of Listening, om publikumsutvikling, pragmatisk estetikk og symfoniorkesterkonserter. Før sitt liv i akademia jobbet Njörður som markedssjef for det islandske symfoniorkesteret, administrerende direktør for det islandske litteraturfondet og som scenemester ved den islandske operaen. Njörður har undervist på en rekke kurs i kulturledelse, kulturpolitikk, organisasjonsstudier og kulturteori, og har holdt foredrag og seminarer i Kina, Europa og USA. Utvalgte nyere forskningsartikler og bokkapitler inkluderer “Orchestra Leadership” (2022), “The Effect of COVID-19 on Cultural Funding and Policy in Iceland” (2022), “The Political-Aesthetics of Participation” (2021), “The Fourth Industrial Revolution and Music Management” (2020), “Silence in Cultural Management” (2018) og “Experience Leadership: Lessons From John Dewey” (2018).

Program: 

16:00
Keynote

16:40
Panelsamtale og spørsmål fra salen med:
Gitte Grønfeld Wille
Arna Kristín Einarsdóttir
Njörður Sigurjónsson
Sabina Westholm

18:00
Paneldebatten avsluttes

Tilgjengeligheten i Elissa (auditorium) er god. Toalettene er kjønnsnøytrale og er i samme etasje.